ACTUEEL

IGZ zet punt achter bestuurscrisis De Gelderhorst

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht bij stichting De Gelderhorst in Ede beëindigd. Waar deze zomer sprake was van een bestuurscrisis zijn nu de verhoudingen tussen bestuur, cliëntenraad, de ondernemingsraad en raad van toezicht hersteld.

De IGZ stelde De Gelderhorst in juli onder verscherpt toezicht met als reden dat er toen geen sprake was van goed bestuur als gevolg van een patstelling, waarbij de bestuurder, de cliëntenraad en de ondernemingsraad tegenover de raad van toezicht stonden. Inzet van het conflict was de toekomstige koers van de instelling. De gemoederen liepen zo hoog op dat de bestuursrechter moest ingrijpen. De inspectie was bezorgd over mogelijke risico’s die de bestuurscrisis kon opleveren voor het bieden van goede zorg.

Goede zorg

De inspectie heeft nu vastgesteld dat er weer sprake is van goed bestuur. De voorzitter van de raad van toezicht is teruggetreden. Er is een interim-voorzitter en een interim-bestuurder. De raad van toezicht wordt op korte termijn geheel vernieuwd. De wervingsprocedure voor een nieuwe bestuurder is bijna afgerond. De raad van toezicht, het bestuur, de cliëntenraad en de ondernemingsraad werken volgens de inspectie goed samen. Er is ook goede onderlinge communicatie. Bovendien blijkt ook dat er goede zorg wordt geboden aan de cliënten. De Gelderhorst biedt huisvesting, dienstverlening en verpleging en verzorging aan oudere doven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top