ACTUEEL

Medewerkers UMC Utrecht hekelen meldcultuur

Medewerkers van het UMC Utrecht hebben kritiek op het management in verband met het voorgenomen ontslag van twee specialisten van de afdeling thuisbeademing (CTB). De artsen hadden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gewaarschuwd voor de angstcultuur op de afdeling.

Net als eerder gebeurde in het UMCU, lijkt het erop dat juist de klokkenluiders weer het veld moeten ruimen. Dit stuit op onbegrip en verontwaardiging bij collega’s, zo meldt TV-programma Zembla dat over transcripties van de commentaren op het intranet beschikt.

“Het is wel erg makkelijk om de klokkenluiders per direct de toegang tot het ziekenhuis te ontzeggen”, luidt één van de commentaren. “Op het intranet van het ziekenhuis hekelen ze het gebrek aan transparantie. Hoezo veilig melden? Hoezo transparantie? Men mag in dit ziekenhuis blijkbaar geen melding maken over disfunctionerend management.”

Het aangezegde ontslag volgt op een rapport over het CTB, waarin wordt gesproken van een negatieve organisatiecultuur en een gebrek aan samenwerkingsvaardigheden bij sommige medewerkers. Volgens sommige medewerkers een stok om de hond mee te slaan. “In dit ziekenhuis is wel zeer dikwijls sprake van een 'negatieve organisatiecultuur' en het zijn altijd 'enkele medewerkers' die niet kunnen samenwerken en daarom maar moeten ‘verdwijnen’. Dat was bij de KNO zo en nu weer bij het CTB.”  

Onveilige cultuur

Zembla besteedde de afgelopen tijd vier uitzendingen aan de situatie in het UMC Utrecht, met name toegespitst op de angstcultuur op de KNO-afdeling aan bod. Ook daar werden klokkenluiders weggestuurd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uitte in dit verband kritiek op de raad van bestuur die te weinig oog had voor een open en veilig werkklimaat. In 2016 typeerde het Kets De Vries Institute (KDVI) de manier van leiding geven als hiërarchisch, reactief, incident gedreven en weinig inspirerend.

Onder een deel van de medewerkers heerst het gevoel dat het management, ondanks een beloofd verbetertraject, op dezelfde voet verdergaat. In reactie tegenover Zembla zegt het ziekenhuis dat reacties op intranet “onderdeel kunnen zijn van het proces van verandering en we nemen deze dan ook serieus. De komende periode zullen we in nauwe samenwerking met alle medewerkers deze transitie vormgeven. En daar horen ook kritische geluiden bij.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top