HRM

AMC-verpleegkundige wordt hoogleraar acute ouderenzorg

Bianca Buurman, verpleegkundige in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, is benoemd tot hoogleraar acute ouderenzorg. Buurman is in Nederland de tiende verpleegkundige die dit is gelukt.

Dat heeft het AMC bekendgemaakt.

Buurman deed de hbo-opleiding verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en ging daarna als verpleegkundige aan de slag op de afdeling Inwendige geneeskunde van het AMC. Ze promoveerde in 2011 met een onderzoek over wat er gebeurt met oudere patiënten die na een verblijf in het ziekenhuis naar huis gaan. Ze verzamelde voor haar promotieonderzoek gegevens van 32 ziekenhuizen en keek hoe het met de ontslagen patiënten verliep. Twintig procent van de oudere patiënten overleed kort na de opname, zo bleek uit de analyse. "Zorgelijke cijfers", aldus Buurman.

Zorgbrug

Resultaten van haar vervolgstudie, waarbij een deel van de patiënten beter werd begeleid dan de rest, toonden aan dat in de interventiegroep de sterfte met ongeveer een kwart daalde. Buurman concludeerde: "Je moet de wijkverpleging beter betrekken bij de overgang van ziekenhuis naar huis. Je moet kijken hoe de patiënt ervoor staat, je moet letten op de medicatie, mantelzorg en geheugen. Dit noem ik de transmurale zorgbrug."

Buurtziekenhuis

Als hoogleraar zal Buurman haar onderzoek naar zorg voor ouderen na verblijf uit het ziekenhuis voortzetten. Ze gaat verder met het door haar ontwikkelde buurtziekenhuis, een plek waar kwetsbare ouderen terecht kunnen die na ontslag uit het ziekenhuis nog niet naar huis kunnen. In het buurtziekenhuis werken geriater, eerste hulp, specialist ouderengeneeskunde en huisarts intensief met elkaar samen. Buurman: "Voor oudere patiënten denken we dat het beter is om de ziekenhuiszorg dicht in de buurt te krijgen, in plaats van in het ziekenhuis. Door tegelijkertijd de wijkverpleegkundige en huisarts te betrekken, kunnen we ouderen tijdens en na opname goed begeleiden zodat ze zelfstandig kunnen blijven."

Buurman blijft ook nog aan het werk als verpleegkundige. Eén keer per twee weken loopt ze mee in de dagkliniek Ouderengeneeskunde. "Zo houd ik voeling met de patiënten."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top