ACTUEEL

Het Talenten-huis benoemt nieuwe directeur-bestuurder

De raad van commissarissen (rvc) van Het Talenten-huis in Enkhuizen heeft Louisa Ouchene benoemd als directeur–bestuurder. Zij volgt Paul Groot en Gerard Bos op, die deze functie tot 1 juli de organisatie ad interim hebben ingevuld.

Ouchene was sinds 2008 in diverse managementfuncties werkzaam bij het Leger des Heils, afdeling Jeugdbescherming en Reclassering. In haar laatste functie was zij clustermanager.

Toezicht

Volgens de rvc van Het Talenten-huis, een instelling voor jongeren van twaalf tot achttien jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, hebben vertrekkende interim-bestuurders Groot en Bos "een kwalitatief fundament neergezet waardoor het verscherp toezicht van de inspectie jeugd- en gezondheidszorg per 27 maart jl. is opgeheven". 

Het Talenten-huis stond sinds april 2016 onder verscherpt toezicht, omdat de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdhulp in de instelling naar het oordeel van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onvoldoende was. Eind maart beeïndigden de Inspecties het extra toezicht, nadat het Talenten-huis belangrijke verbeteringen had doorgevoerd en de instelling weer aan de kwaliteitseisen van verantwoorde hulp voor jeugd voldeed.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top