Tech

'Meer zorginstellingen willen IT uitbesteden'

Steeds meer Nederlandse zorginstellingen besteden IT-diensten uit of zijn dit van plan. Waar een jaar geleden nog 61 procent van de instellingen aangaf meer te gaan uitbesteden, is dit aandeel in 2017 gestegen tot 71 procent.

Dit meldt Consultancy.nl naar aanleiding van een onderzoek van managementadviesbureau Quint Wellington Redwood.

Zowel care- als cure-instellingen geven aan groei te verwachten wat betreft outsourcing van IT. Toch zijn er opvallende onderlinge verschillen te zien, aldus Quint. Van de care-instellingen verwacht zestig procent dat de hoeveelheid outsourcing zal toenemen, terwijl dit bij cure 87 procent is.

Kwaliteit

De meest genoemde reden (30 procent) om te kiezen voor outsourcing is het verbeteren van de kwaliteit van de eigen dienstverlening. Instellingen geven aan dat er een "aanzienlijk verschil" is in kwaliteit in vergelijking met het eigen beheer van de IT-afdeling, verkregen onder meer door de schaalvoordelen en specialistische kennis van de externe IT-leveranciers. Ook sparen instellingen tijd en geld uit doordat zij geen eigen werknemers hoeven op te leiden om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren.

Het merendeel van de zorginstellingen geeft aan tevreden te zijn over outsourcing van IT-diensten. Slechts zes procent van de respondenten noemt de uitvoering onvoldoende, tegenover 12 procent een jaar geleden. Bij ruim een derde van de instellingen die tot outsourcing zijn overgegaan, zijn niet alle gewenste resultaten behaald. Dit is een hoger percentage dan Quint had verwacht. Hierbij merken de onderzoekers wel op dat dit kan komen doordat organisatie nog midden in hun implementatiefase zitten. Het aandeel organisaties waar de doelen uiteindelijk worden behaald is daardoor uiteindelijk waarschijnlijk hoger.

Wanneer zorgorganisaties terughoudend zijn met het uitbesteden van hun IT-afdeling, heeft dit vaak te maken met de plek waarvandaan de externe partij de zorgdata gaat hosten. Sommige organisaties willen bijvoorbeeld niet in de cloud werken. Hoewel het vertrouwen in de (veiligheid van) geleverde diensten ten opzichte van een jaar geleden lijkt te zijn toegenomen, constateert Quint dat instellingen zich nog altijd zorgen maken over de locatie van de data.

Robotica

De onderzoekers keken ook naar de inzet van robotica bij zorginstellingen. Een nipte meerderheid van de ondervraagde zorginstellingen is momenteel actief bezig met de inzet van robots, waarvan het merendeel van de initiatieven zich nog in de testfase bevinden. "Ze denken serieus na over de inzet van robots, experimenteren hiermee, of hebben reeds andere initiatieven ontplooid om robotica in de nabije toekomst te gaan toepassen", aldus de onderzoekers. Van de instellingen waar (nog) geen gebruik wordt gemaakt van robots, geeft het grootste deel aan wellicht later robots in te zullen zetten. 

De care-sectoren lopen voorop wat betreft de inzet van robotica. Binnen care zegt 65 procent robotica toe te passen, terwijl dit bij cure momenteel 29 procent is. Dit komt volgens Quint doordat in het care-segment "meer repeterende handelingen met een minder dynamisch cliëntenbestand plaatsvinden", waarop robots makkelijker effectief in te zetten zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top