Finance

Indiase farmaceut versterkt marktpositie

Het internationaal opererende Indiase bedrijf Aurobindo Pharma mag van de de Autoriteit Consument & Markt (ACM) concurrenten Apotex Europe en Apotex Nederland overnemen. Wel heeft de kartelwaakhond voorwaarden aan de overname verbonden.

Volgens de ACM blijft er voor vrijwel alle door de drie bedrijven gefabriceerde productgroepen na de overname voldoende concurrentie over. Uitzondering vormen  diazepamklysma’s. Dit product wordt gebruikt bij de behandeling van epilepsie. De betrokken partijen zijn momenteel de enige leveranciers van  diazepamklysma’s in Nederland.

Om aan de voorwaarden van de ACM te voldoen hebben de partijen besloten om alle diazepamklysma-activiteiten van Apotex in Nederland af te stoten aan een derde partij. De ACM concludeert dat dit voorstel de geconstateerde mededingingsproblemen wegneemt. Door de afstoting wordt de volledige overlap die er op dit product zou ontstaan weggenomen. 

ACM constateert voor het overige dat het niet aannemelijk is dat de overname de mededinging in Nederland significant zal beperken. De ACM constateert dat er voor de overige farmaceutische eindproducten voldoende concurrentiedruk uitgaat van andere aanbieders. Voor de zogeheten pijplijn-producten constateert de ACM dat er geen belangrijke potentiële concurrentiedruk wegvalt.

Aurobindo kwam vorig jaar in het nieuws vanwege een terugroepactie rond de bloeddrukverlager Valsartan. Verschillende partijen van het middel bleken kleine hoeveelheden vervuiling te bevatten.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top