ACTUEEL

Novadic-Kentron sluit zich aan bij Zorg van de Zaak

Ggz-aanbieder Novadic-Kentron (NK) gaat deel uitmaken van het Zorg van de Zaak Netwerk. Volgens NK biedt de bundeling van expertise op het gebied leefstijl en verslaving nieuwe kansen. Daarnaast is toetreding goed voor de continuïteit van NK.

NK is sinds 2017 in gesprek met Zorg van de Zaak over de mogelijkheid van een strategische samenwerking. Na een intensief traject van onderzoek en onderhandeling hebben de twee partijen besloten de krachten te bundelen. “Samen kunnen we zorgdragen voor een nauw verweven netwerk met een geïntegreerd en flexibel aanbod”, zegt Dorothee van Vredenburch, CEO Zorg van de Zaak Netwerk. “Zodat niet alleen recht wordt gedaan aan de complexe en vaak psychiatrische en psychosociale problematieken, maar ook zorg op maat kan worden geboden aan zowel de individuele cliënt als aan zijn of haar sociale omgeving.”

Nieuwe kansen

“Door aan te sluiten bij het netwerk van Zorg van de Zaak, kunnen wij samen nieuwe kansen creëren op het gebied van riskante leefstijl en verslaving”, stelt NK-bestuurder Walther Tibosch. “Samen met de andere bedrijven in het netwerk vormen wij een sterke partij die mensen op impactvolle momenten in het leven ondersteuning biedt. Door gerichte preventie en effectieve ondersteuning kunnen we het verschil maken.”

Daarnaast draagt toetreding tot het netwerk volgens Tibosch bij aan de continuïteit en toekomstbestendigheid van NK. Ook komen er middelen en expertise vrij voor ontwikkeling en innovatie. “Hiermee verstevigen wij onze kwaliteit van dienstverlening en ontstaan er nieuwe kansen voor cliënten en medewerkers”, aldus Tibosch.

De beoogde samenwerking is onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante toezichthouders en mededingingsautoriteiten. Beide partijen verwachten de transactie medio 2019 af te ronden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top