ACTUEEL

Mozaïek zet behandeling voort zonder vergoeding Twentse gemeenten

Zorgbureau Het Mozaïek uit Hengelo behandelt nog altijd cliënten. Dat blijkt uit het hoger beroep dat de organisatie aanspande tegen Twentse gemeentes, vanwege het beëindigen van hun overeenkomst met de zorgorganisatie voor 2019, aldus Tubantia.

De gemeenten in de regio Twent trokken de stekker uit de overeenkomst voor 2019 met zorgorganisatie Het Mozaïek. Hierop stapte Het Mozaïek naar de rechter. Het Mozaïek begeleidt nog altijd cliënten, maar krijgt daarvoor geen vergoeding meer. Daardoor maakt de organisatie verlies en raken de reserves op. Volgens de rechter hadden gemeenten echter alle recht om geen contract voor 2019 aan te gaan. Hierop volgde het hoger beroep.

Gekwalificeerd personeel

Rechter van Rossum richtte zich volgens Tubantia tijdens de zitting onder andere op het personeel. En of zij voldoende gekwalificeerd zijn. Ze ging personeelslid voor personeelslid langs. Drie personeelsleden blijken voldoende gekwalificeerd. Een van de personeelsleden komt in de buurt. De rest bleek inderdaad ongeschoold, of zelfs uit dienst. Volgens de directeur is er nog een gekwalificeerd personeelslid dat na een vakantieperiode opnieuw in dienst is getreden. De onderzoekers zeggen hier niet van op de hoogte te zijn. De directeur claimt dat dit wel degelijk aan de orde is gekomen tijdens het onderzoek, maar dat de onderzoekers het bewust niet hebben opgenomen in het rapport.

Verwarring

Een door de gemeente aangesteld taxibedrijf blijkt nog wel cliënten af te leveren bij Het Mozaïek. De directeur van het zorgbureau begrijpt daarom niet dat het contract is beëindigd. Hij is van mening dat wanneer de gemeenten cliënten bij zijn zorgbureau laten afzetten, de zorg kennelijk van voldoende kwaliteit is. De Twentse gemeenten verklaren dat iedere persoon die aanspraak maakt op de WMO een bepaalde keuzevrijheid heeft. Wanneer de gemeente aandringt op een ander zorgbureau, heeft de cliënt alsnog het laatste woord. Zo kan het gebeuren dat het vervoer wel wordt aanbesteed, maar de gemeente van mening is dat de kwaliteit van de geleverde zorg niet voldoende is, zo stelt hun woordvoerder.

Ernstig tekort

De zorg van de organisatie zou ernstig tekort schieten. Eind vorig jaar besloten de Twentse gemeenten de samenwerking met Het Mozaïek op te zeggen. Dit gebeurde naar aanleiding van een onderzoek van de sociale recherche. Hieruit bleek dat de zorgkwaliteit van de zorg die de organisatie leverde onder de maat was. De administratie was niet op orde en er zou onvoldoende gekwalificeerd personeel rondlopen. Ook zouden de ongeschoolde ouders van de directeur zorg verlenen aan cliënten.

De uitspraak volgt op 23 juni.

Aanbestedingen Twente

In Twent liggen meerdere zorgbureaus onder vuur. Zorgbureaus VictorieSamen Sterk, MSE, Het ThuisgevoelTake Care V&R ThuiszorgAnahid en Het Mozaïek zouden rommelen met zorggeld. Toch stonden ze allemaal per 1 januari 2019 op de lijst van gegunde aanbieders van Samen14/OZJT, een samenwerkingsverband van twaalf Twentse gemeenten. Er is dan ook kritiek op de manier waarop de aanbesteding van Samen14/OZJT geregeld is. Voor inschrijving zijn slechts een paar kruisjes nodig op de voor de hand liggende plek. Echte controle van alle gegevens vindt pas ná de gunning plaats. De twaalf gemeenten gaan gezamenlijk werk maken van het opsporen van foute zorgbureaus.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top