ACTUEEL

'Ziekenhuiszorg voor ouderen moet passender'

Er is meer kennis nodig is over de uitkomsten van ziekenhuisbehandelingen bij ouderen. Als de zorg passender wordt gemaakt, kunnen zij eventueel langer op zichzelf wonen. Dat stellen ZonMw en seniorenorganisatie KBO-PCOB in het signalement ‘Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis’, dat deze week is gepresenteerd.

De organisaties willen dat de specifieke situatie en voorkeuren van de oudere patiënt systematisch worden meegenomen in de keuze voor de best passende behandeling. Ook medisch specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en ouderen zelf geloven dat de ziekenhuiszorg voor ouderen passender moet.

De uitkomst van een ziekenhuisbehandeling is bij ouderen lastig te voorspellen vanwege een grote diversiteit aan vitaliteit en eventueel meerdere gezondheidsproblemen. Veel nieuwe behandelingen worden doorgaans ontwikkeld door naar één specifiek orgaan of ziekte te kijken bij veelal jongere patiënten.

Zelfredzaamheid

Door beter te kijken naar de individuele situatie, zullen de uitkomsten van behandelingen en daarmee de zelfredzaamheid van oudere patiënten op grote schaal verbeteren. Hanna Willems (41) is klinisch geriater in het Amsterdam UMC locatie AMC en ziet dat behandelingen voor ouderen niet in de eerste plaats gaan om overlevingskansen. "Bij hen moet onderzoek gaan over zelfredzaamheidskansen. Hoe groot is de kans dat de patiënt na de operatie weer zelfstandig thuis kan verder leven?", zei ze tegen ZonMw. "Daar is nog een wereld te winnen."

Regie-behandelaar

Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde bij Vivium Naarderheem, pleit voor een structuur waarin behandelaars, van huisarts tot geriater, in regulier overleg van elkaar leren hoe je 'de hele mens' ziet. Het lijkt haar goed als er een 'regie-behandelaar' zou zijn in het ziekenhuis, iemand die afweegt wat voor een oudere patiënt het beste is.

Uitgebreide ontslagbrief

Drs. Anjo Geluk-Bleumink is voorzitter van Denktank 60+ Noord en betrokken bij BeterOud/NPO. In een publicatie van ZonMw raadt zij ziekenhuizen aan om de oudere patiënt een ontslagbrief mee te geven waarin alles staat wat met hem besproken is, van medicijnen tot adviezen voor verdere behandeling en het voortgangsperspectief. "Ze zouden gezondheidswinst en financiële winst boeken als ze hun patiënt als persoon bekijken", denkt ze. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top