Finance

Politiek en veld oordelen hard over bezuinigingen

Politieke partijen en maatschappelijke organisaties hebben donderdag hun veto's uitgesproken over het deel van de bezuinigingsvoorstellen dat ze onacceptabel vinden.

PvdA, CDA en D66: geen eigen bijdrage huisarts

De voorgestelde verhoging van het eigen risico in de zorg van 165 naar 775 euro is voor de PvdA ‘onacceptabel’. De partij is, evenals D66, niet voor een eigen bijdrage van 5 euro voor een consult bij de huisarts. Alexander Pechtold van D66 stelt: “We moeten kijken naar hoe de zorg nu is gefinancierd, maar we moeten niet beknibbelen op de bereikbaarheid ervan.”

De premies in de zorg kunnen wat de PvdA betreft meer inkomensafhankelijk worden. De PvdA wil snijden in de salarissen van medisch specialisten en de efficiency vergroten. Ook het CDA wil dat het eigen risico en de premies in de zorg niet stijgen.

PVV, GroenLinks en SP: maatschappelijke tegenstellingen

De PVV van Geert Wilders vindt dat de werkgroepen de rekening te veel bij de gewone man leggen. Wilders noemt een verhoging van het eigen risico in de zorg ‘een asociale maatregel, volslagen absurd'.

GroenLinks waarschuwt voor voorstellen die kunnen leiden tot ‘onaanvaardbare' maatschappelijke tegenstellingen. “De zieken, werklozen en studenten worden de stuipen op het lijf gejaagd, terwijl er geen bankier of multinational zal schrikken”, zei SP-leider Emile Roemer. “Veel mensen schrikken zich het leplazarus van de voorstellen.” De SP-leider vermoedt dat deze ‘snoeiplannen' de geesten rijp moeten maken om de verzorgingsstaat “uit te kleden en kapot te bezuinigen”.

VVD: hoger eigen risico

Alleen de VVD is voor hoger eigen risico, maar met een verhoging tot driehonderd a vierhonderd euro.

KNMG en LHV: geen eigen bijdrage

Maatschappelijke organisaties reageerden ook vooral op de voorstellen die ze vrezen. Artsenorganisatie KNMG is tegen een eigen bijdrage van 5 euro voor een huisartsbezoek. Dit geldt ook voor de Landelijke Huisartsen Vereniging.

CG-Raad: onevenredige maatregelen

Volgens de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad  treffen de bezuinigingen de chronisch zieken en gehandicapten extra hard. Volgens de organisatie is de versobering van de AWBZ een probleem. “De hoop is dat gemeenten dan inspringen, terwijl bij eerdere bezuinigingen al is gebleken dat dit onvoldoende gebeurt.” Volgens de raad dreigt hierdoor een nog zwaardere belasting voor mantelzorgers. Ook de mogelijke verhoging van het eigen risico treft de chronisch zieken en gehandicapten ‘onevenredig hard'. “Omdat zij geen keus hebben: ze maken ook een hoog eigen risico volledig op.”

ZN: doorgaan met marktwerking

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelt dat doorgaan met marktwerking in de zorg de beste manier is om kosten te besparen en tegelijk de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg veilig te stellen. De zorgverzekeraars zijn teleurgesteld dat hun rol in de langdurige zorg (AWBZ) in drie van de vier voorgestelde scenario's juist wordt beperkt. Zij willen graag dat ook die vorm van zorg bij hen wordt ondergebracht en stellen dat zij, meer dan de overheid, de bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving centraal willen stellen.

NVZ: geen reductie seh's

De NVZ vereniging van ziekenhuizen vindt het onverstandig en voorbarig het aantal spoedeisende hulpafdelingen drastisch te reduceren. Roelf de Boer: “Dat is veel te kort door de bocht. Je moet de herinrichting niet op voorhand tot één onderdeel verengen, maar de discussie breed voeren”. De vereniging zegt het voortouw te nemen voor de herinrichting van de ziekenhuiszorg. De NVZ is voor het vergroten van de eigen bijdrage en een beperking van het verzekerdenpakket.

NPCF: AWBZ niet bij gemeenten

Volgens de landelijke koepel van patiëntenorganisaties NPCF is zuiniger zijn met uitgaven voor langdurige zorg, heel goed mogelijk zonder de AWBZ te gaan afschaffen. Overheveling naar de gemeenten is onwenselijk, vindt de NPCF. De koepel stelt daarnaast: “Meer overheidsbemoeienis via efficiencykortingen, hogere eigenbijdragen van gebruikers, en landelijke geregelde budgetten: bij die aanpak gaat de centrale overheid alle touwtjes strakker aantrekken. Die weg loopt dood.” (ANP)

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top