ACTUEEL

'Systemen voor gegevensuitwisseling moeten op elkaar aansluiten'

Dé infrastructuur voor de Nederlandse zorg bestaat niet en deze hoeft er ook niet te komen, vindt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De noodzaak voor 'naadloos samenwerkende zorginfrastructuren in Nederland' wordt volgens de belangenbehartiger wel steeds groter.

Volgens Nictiz is een zorginfrastructuur 'een verzameling technische en organisatorische voorzieningen en afspraken die de veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, patiënten en derden betrokken bij de zorg mogelijk maakt'. In de praktijk gaat het over systemen waarmee gegevensuitwisseling mogelijk wordt, zoals epd's. 

ZN zag dat er behoefte was aan een visie op landelijke, samenhangende infrastructuren voor de zorg. De belangenbehartiger van zorgverzekeraars stelde een visiedocument op rondom de vraag: hoe kunnen de infrastructuren voor de zorg in Nederland zo worden ingericht dat alle betrokken partijen flexibel, (kosten)efficiënte, gebruikersvriendelijk, betrouwbaar en veilig met elkaar kunnen communiceren? 

Gemeenschappelijke visie

Een van de conclusies die de belangenbehartiger trekt: "Landelijke programma’s ontberen een gemeenschappelijke visie, terwijl verbinden en samenwerken noodzakelijk is om een toekomstbestendige situatie te realiseren." ZN ziet wel dat er allerlei voorzieningen in het veld beschikbaar zijn om uitwisselingen te faciliteren en te ondersteunen. 

In de visie van ZN op samenhang in de infrastructuren nemen gemeenschappelijke diensten en knooppunten een essentiële plaats in. Zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten kunnen door middel van knooppunten informatie uitwisselen. Gemeenschappelijke diensten zouden moeten worden ingericht om samenwerking, uitwisseling en interoperabiliteit te bevorderen. Voorbeelden van gemeenschappelijke diensten zijn identificeren, authenticeren, machtigen en het vertalen van gegevens. 

Consultatie

Verschillende instanties, waaronder Actiz, NFU, ministerie van VWS, Nictiz, VNG, ZN, GGZ NL, NVZ, NHG, LHV en Zorginstituut Nederland, hebben hun input gegeven over de samenhang in zorginfrastructuren. Het document waar deze visie in beschreven staat, ligt momenteel open ter consultatie. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is penvoerder en initiatiefnemer van het document. 

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen zorgverleners sinds 2012 medische gegevens uit elektronische patiëntendossiers met elkaar uitwisselen. Dat gebeurt alleen na toestemming van een patiënt. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat zo’n 80 procent van de volwassenen met het systeem bekend is. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top