ACTUEEL

Verpleegkundigen rekenen slecht

Uit onderzoek naar de rekenvaardigheid van verpleegkundigen blijkt dat 41 procent van de respondenten een 5 of lager scoort. Slechts acht procent van de verpleegkundigen rekent foutloos.

Herhaling

Het onderzoek is een herhalig van een onderzoek uit 2007. De herhaling is een initiatief van Nursing en E-nursing. Verpleegkundigen moeten dagelijks medicatie controleren en toedienen. Een goede rekenvaardigheid is dus van levensbelang.

Tijdsdruk

Het onderzoek is hybride uitgevoerd. Driehonderd respondenten werd tijdens een kort interview een aantal vragen gesteld, onder andere over hun zelfbeeld ten aanzien van hun rekenvaardigheid. Vervolgens werd hen verzocht online een toets in te vullen. Deze rekentoets werd door 162 respondenten gemaakt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de respondenten de opdrachten thuis, dus zonder tijdsdruk, hebben kunnen maken.

Bijscholing

64 Procent geeft aan behoefte te hebben aan bijscholing op het gebied van verpleegkundig rekenen. Veertig procent verwacht de bijscholing zelf te moeten betalen en veertig procent moet deze bijscholing in eigen tijd doen. Achttien procent van de verpleegkundigen heeft de afgelopen twee jaar een bijscholing op het gebied van rekenvaardigheid gevolgd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top