ACTUEEL

Salarisdebat laait internationaal op

Nederlandse zorgbestuurders verdienen internationaal gezien bovengemiddeld. Nederlandse zorgbestuurders verdienen meer dan hun collega’s in ondermeer Frankrijk, Zweden en Duitsland, maar minder dan bestuurders in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Dit blijkt uit een inventarisatie van Skipr magazine, die in het aprilnummer verschijnt.Het internationale beloningslijstje wordt met een gemiddeld jaarinkomen van tussen de 350 en 500 duizend euro aangevoerd door de Verenigde Staten, gevolgd door Noorwegen (190 tot 220 duizend euro) en Groot-Brittannië (170 tot 200 duizend euro).   In Nederland verdienen zorgbestuurders gemiddeld tussen de 140 en 180 duizend euro. Deze gemiddelden vormen overigens geen zuivere afspiegeling van de feitelijke inkomenspositie.   Gecorrigeerd voor koopkracht en de relatieve omvang van de instelling springen Nederlandse zorgbestuurders er gunstig uit ten opzichte van hun buitenlandse collega’s.

Prestatiebeloning

De internationale rondgang leert dat vooral de invoering van variabele componenten voor een opstuwende werking op de salarissen van zorgbestuurders zorgt. Consultant Renate Sijm van beloningsdeskundigen Hay Group vindt daarom dat toezichthouders goed moeten nadenken over prestatiebeloning. Betaling moet geen automatisme zijn. “Het kan helpen strategische focus aan te brengen”, aldus Sijm in het aprilnummer van Skipr magazine. “Maar er horen wel harde afspraken bij. Niet behalen is niet betalen.”
Een ander opvallend punt in de internationale vergelijking is dat het debat over de beloning van zorgbestuurders niet langer een puur Nederlands fenomeen is. Mede door de recessie groeit ook in andere landen de kritiek op de bezoldiging van zorgbestuurders. Het debat is het felst in landen waar relatief veel openheid is over de hoogte van het salaris, zoals Groot-Brittannië en de VS.

Balkenende-norm

Sijm en haar collega Ed Maagdelijn begrijpen de maatschappelijke ophef, maar ze waarschuwen voor ongenuanceerde oplossingen. “Juist omdat het over zulke grote maatschappelijke belangen gaat, heb je bestuurlijk topniveau nodig”, zegt Sijm. “Daar hoort een passende beloning bij.” “Wat je nu ziet is dat bestuurders naar andere sectoren weglopen”, stelt Maagdelijn.
Hay Group ziet weinig in de toepassing van de Balkenende-norm. “Daarmee wordt de beloning van zorgbestuurders helemaal losgetrokken van de context waarin ze hun werk doen”, gelooft Sijm. “Het heeft ook iets van willekeur.  Andere beroepsgroepen mogen wel in overleg tussen vakbonden en werkgevers hun loon vaststellen, dus waarom kan het in de zorg niet tussen toezichthouders en bestuurders.”
De belangenvereniging van zorgbestuurders NVZD en de vereniging van toezichthouders NVTZ komen dit voorjaar met een nieuwe beloningscode.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top