ACTUEEL

Pionier cliëntenrecht krijgt lintje

Hoogleraar gezondheidsrecht Joep Huppen is wegens uitzonderlijke verdiensten benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hubben kreeg het lintje tijdens zijn afscheid als vice-voorzitter van de raad van toezicht van Koninklijke Kentalis.

 Verbinden

Koninklijke Kentalis is een organisatie die gespecialiseerd is in diagnostiek, onderwijs en zorg voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. Koninklijke Kentalis is ontstaan uit een fusie tussen Viataal, Koninklijke Effatha Guyot Groep en Sint Marie. Hubben heeft in dit proces een verbindende rol gespeeld. Ook heeft hij zich sterk gemaakt voor de bevordering van expertise en innovatie op het gebied van de belangenbehartiging van cliënten en leerlingen.

 Wet Cliëntenrecht

In het dagelijks leven is Hubben advocaat en werkzaam als hoogleraar gezondheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, zowel aan de juridische faculteit als binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De afgelopen decennia heeft Hubben een belangrijke rol gespeeld binnen het Nederlands gezondheidsrecht. Zo is hij ondermeer voorzitter van de Commissie die het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet Cliëntenrecht Zorg heeft voorbereid.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

20 december 2010

Mr Joep Hubben verdedigt gewetenloos bij uitstek de belangen der -falende- artsen, vrijwel in elke functie die hij bekleedt, ten nadele van weerloze patienten en slachtoffers van medische fouten. Het toekennen van een lintje bevestigt zijn plaats in de "maatschappelijke elite", die bewust en met opzet medische nalatigheid laat rechtvaardigen door juristen.
Mr Hubben verdient een plaats op de zwarte lijst van SIN-NL goedgekeurd door de rechter te Groningen 25 sept. 2009,
zie www.sin-nl.org.

Gericke

21 december 2010

Ik kan het me heel goed voorstellen wat in de vorige reactie wordt gezegd. Ik dacht die meneer ook eens te raadplegen voor een kwestie over het negeren van de rechten van de cliënt. Juist omdat die Hubben daar verstand van zou hebben. Maar hij had er geen zin in.
Dat die nu een onderscheiding krijgt laat precies zien hoe de wereld van de zorg in elkaar steekt. Je kunt hier spreken van zelfbestuiving. Als juristen met hun kennis van gezondheidsrecht pronken, bedoelen ze dat ze opkomen voor de zorgbobo's en niet voor de cliënten.
Ik heb de nieuwe rechten van de cliënt bestudeerd en de positie van de cliënt is dan helermaal niets meer. Met die rechten wordt de cliënt in handen gespeeld van de zorgaanbieder. De cliënt heeft helemaal niets te vertellen met die rechten.
Een geweldige achteruitgang voor de zorggebruiker. Die rechten zijn geschreven om de zeggenschap en macht van de zorgaanbieders te vergroten en die van de cliënt te beperken.
Ik wist niet dat die meneer Hubben daarbij betrokken was, maar na het lezen van bovenstaande reactie is het mij helemaal duidelijk.
Die meneer Hubben heeft kennelijk zijn stinkende best gedaan om de cliënt helemaal geen rechten re geven. Wat ogenschijnlijk als een recht voor de cliënt wordt verkocht is in werkelijkheid een versterking van de macht van de zorgaanbieders.
Met de marktwerking in de zorg speelt de cliënt slechts de rol van marktproduct dat verhandeld wordt tussen verzekeraar en zorgaanbieder. De cliënt heeft enkel een waarde door bv. de 23 miljard van de AWBZ. Met zorg heeft het neist te maken.
Het zou verstandig zijn als meer mensen zich zouden verdiepen in die nieuwe rechten. Want als men zelf zorg nodig heeft zal blijken dat men die zorg nergens kan afdwingen, enkel maar kan krijgen als het de zorgaanbieder schikt.
Hieronder het begin van die fantastische rechten:
Goede zorg begint met een goede relatie tussen de cliënt en zijn zorgverlener. In die relatie
willen wij nu investeren. Wij bieden u hiermee, mede namens de minister van Justitie, het
programma “Zeven rechten voor de cliënt in de zorg: Investeren in de zorgrelatie” aan. Dit
programma met beleidsvoorstellen geeft aan wat de cliënt mag verwachten in de relatie
met zijn zorgverlener en hoe hij daarbij ondersteund wordt.

De positie van cliënten in de zorg is aan het veranderen. Cliënten willen goede zorg, en, met
name als ze langdurend of intensieve zorg nodig hebben, aandacht voor hun kwaliteit van
leven. In toenemende mate zien we dat cliënten zorg krijgen die goed aansluit op hun
behoefte. Wensen van cliënten zijn een sterke prikkel om de zorg te verbeteren. De invloed
van cliënten is dan ook een onmisbare impuls voor de kwaliteit en innovatie van de zorg.
Vooral de eerste zin: "Goede zorg begint met een goede relatie tussen de cliënt en zijn zorgverlener." geeft precies aan dat je geen recht hebt op goede zorg maar dat die afhangt van de relatie met de zorgaanbieder. En die relatie is natuurlijk naar de knoppen als je klaagt, reclameert of het niet eens bent met wat de zorgaanbieder verstaat onder goede zorg.
Wat goede zorg is wordt geheel bepaald door de aanbieders.
De hele opzet is 50 jaar terug in de tijd. Er zijn momenteel genoeg wetten waar de cliënt zich op kan beroepen. Alleen is er geen instantie die zorgaanbieders afstraft als ze die wetten niet respecteren.
Daar zit het gebrek, niet in de wet en regelgeving.
De smerige streken die zorgaanbieders nu uithalen worden straks gewoon gelegaliseerd. Dat is de bedoeling en meneer Hubben zou moeten stikken in zijn lintje.

G. Zet

21 december 2010

Wij wisten niet dat ook aan leden van de zorgmaffia lintjes werden uitgereikt.....

Top