Vastgoed

Kabinet zet zorg-PPS in de ijskast

Kabinet zet zorg-PPS in de ijskast

Het kabinet heeft besloten om publiek-private samenwerking in de gezondheidszorg niet langer actief te stimuleren. Dat schrijft minister De Jager van Financiën in de kabinetsvisie ten aanzien van DBFM.

Geen resultaat

In een Kamerbrief zegt De Jager publiek-private samenwerking, meer in het bijzonder het concept van Design, Built, Finance en Maintain (DBFM), op het terrein van  zorghuisvesting voorlopig in de ijskast te zetten, omdat "er helaas geen DBFM-project tot stand is gekomen, ondanks de vele activiteiten die het Rijk heeft ondernomen om DBFM van de grond te krijgen." 

Overgang

De Jager vermoedt dat het gebrek aan resultaat te maken heeft met het feit dat de zorg middenin de overgang naar prestatiebekostiging zit. "Dit overgangsproces met alle onzekerheden van dien is nadelig voor het verkrijgen van financiering van nieuwbouwprojecten", aldus De Jager. De Jager verwacht partijen in de zorgsector DBFM alsnog in overweging zullen gaan nemen. "Verder is het denkbaar dat de mogelijkheden die VWS zal creëren om meer risicodragend kapitaal in de zorg aan te trekken, een stimulans voor DBFM kunnen zijn", aldus De Jager.

Alternatief

Directeur René van Duuren van vastgoedorganisatie Blanxx is teleurgesteld over het besluit van het kabinet. "De overheid schiet zichzelf in eigen voet", reageert Van Duuren. "De infrastructuur in de zorg is over het algemeen verouderd, terwijl instellingen de financiering van nieuwbouw via de geijkte kanalen vaak niet rond krijgen. Dus juist nu kan publiek-private samenwerking of DBFM een alternatief zijn."

Niet gestimuleerd

Van Duuren vindt daarnaast dat De Jager ten onrechte de indruk wekt dat de overheid publiek-private samenwerking in de zorg actief heeft gestimuleerd. "Ik heb niet de indruk dat de overheid er heel hard aan getrokken heeft. Het vorige kabinet noemde publiek-private samenwerking opzichzelf kansrijk, maar ingewikkeld. Zorgaanbieders zijn daarom niet echt gestimuleerd om te onderzoeken of het een bruikbaar concept is." Daarbij lijkt De Jager voorbij te gaan aan de feitelijke ontwikkelingen in het veld.  Zo hebben zowel het Gemini ziekenhuis in Den Helder als het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer nieuwbouwplannen langs de lijnen van DBFM ontwikkeld.

Kansen

In samenwerking met Blanxx heeft Skipr onlangs een round table over de kansen van publiek-private samenwerking in de zorg belegd. In het aprilnummer van Skipr-magazine, dat medio maart verschijnt, is een uitgebreide weergave terug te vinden met commentaar van onder anderen bestuursvoorzitter Marjanne Sint van de Isala Klinieken, bestuursvoorzitter Chiel Huffmeijer van het Haga Ziekenhuis en bestuursvoorzitter Jack Thiadens van het Laurentius Ziekenhuis.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Antoinette Vietsch, AVI research en consultancy

10 maart 2011

Publieke Private Samenwerking (PPS) is een soort huurkoop. De bouwer leent geld, realiseert het project en financiert ook nog het onderhoud en soms zelfs het gehele facilitair management. De gebruiker betaalt jaarlijks een bedrag en heeft het gebouw na afloop van het contract in eigendom. Dit klinkt ideaal, maar er zijn enkele probleempjes. Probleempjes zoals goede definitie project voor de huidige en toekomstige situatie en zoals een financiering die voor PPS-deelnemers (aannemers, banken en advocatenkantoren) goedkoper is dan voor de zorg. De probleempjes veroorzaakten een groot schandaal in Engeland.

“Ziekenhuizen doen belastingbetalers 60 jaar pijn” was de kop van The Telegraph. Labour had bij de verkiezingen in 1997 nieuwe scholen en ziekenhuizen beloofd. Maar had eveneens beloofd de belastingbetaler te ontzien en de uitgaven te beperken. Gordon Brown, destijds minister van Financiën, ontdekte de PPS. Bij de berekening van de uitgaven door de staat (het EMU-saldo) telt alleen het jaarlijkse bedrag als uitgave van overheden (inclusief ziekenhuizen en scholen) en niet het hele investeringsbedrag. Daardoor kan de overheid op korte termijn meer uitgeven zonder volgens het EMU-saldo meer staatsschuld te maken.

Bij elke financiering is natuurlijk de vraag: wat is de eindafrekening. The Telegraph heeft via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur ontdekt dat er meer dan 900 projecten via een PPS zijn gefinancierd in de UK met een totaal aan investeringskosten van £ 56 miljard. Het te betalen bedrag bedraagt echter £ 229 miljard. De looptijd van enkele contracten bedraagt 60 jaar en de winst gaat tot 71%. Een voorbeeld: het ziekenhuis in Bromley, Zuid-Londen kost in totaal £ 1,2 miljard, meer dan 10 keer zoveel als de waarde van het gebouw.

Een consortium wil zo goedkoop mogelijk bouwen. In veel PPS-scholen in Engeland kan het licht niet worden uitgedaan. Het weglaten van lichtknopjes gaf een besparing bij de bouw. De energie betalen de scholen zelf.
In het contract moet alles staan. Bekend is het voorbeeld van een Engels ziekenhuis dat wel voldoende liften had, maar waarbij er geen rekening gehouden was dat ook een bed in de lift moest kunnen. Het eerste meerwerk.
De eisen moeten natuurlijk controleerbaar zijn. Je kan dus niet volstaan met het zeggen dat een gebouw schoon moet zijn. Je moet aangeven wat schoon is. Een ziekenhuis in Engeland betaalt nu jaarlijks £ 2.600,-- aan extra “schoonmaakkosten” omdat het ziekenhuis een afdakje voor rokers heeft laten weghalen. Sloopkosten van het afdakje bedroegen £ 750,--.
Ook moet in de toekomst gekeken worden. Vanwege DVD-spelers wilde een school extra stopcontacten. Kosten £ 320,-- per stopcontact. Door een tekort aan leerlingen werd een andere school gesloten. Tot 2027 moet jaarlijks voor deze school nog £ 370.000,-- betaald worden.

Mijn conclusie: bij PPS lenen we van de toekomstige generaties en lopen ook nog grote risico’s. Mijn advies: geen PPS. Fijn dat minister De Jager wat betreft de zorg tot inkeer is gekomen.

Paul Baks

16 maart 2011

ik bied Antoinette Vietsch graag (en gratis) een opleiding PPS/DBFM aan.

FlorenceSanchez

12 september 2011

When you are in the corner and have got no money to move out from that, you will need to take the <a href="http://bestfinance-blog.com">loan</a>. Just because that will aid you definitely. I take sba loan every time I need and feel good because of that.

loans

14 september 2011

The mortgage loans suppose to be important for people, which want to organize their career. By the way, that is not very hard to receive a financial loan.

Top