ACTUEEL

NZa akkoord met vereenvoudigd declaratiesysteem

NZa akkoord met vereenvoudigd declaratiesysteem

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is akkoord met het vereenvoudigde declaratiesysteem voor ziekenhuizen. In het kader van DBC’s op weg naar transparantie (DOT) worden de huidige 30 duizend diagnosebehandelingcombinaties vervangen door 4400 nieuwe DBC-zorgproducten.

Transparanter

Met de invoering van DOT worden zorgproducten volgens de NZa medisch beter herkenbaar, stabieler en transparanter. Daarmee geeft DOT een scherper beeld van de feitelijke geleverde zorg dan de huidige DBC’s. Dit is volgens de NZa van groot belang als straks de zorgverzekeraars voor het grootste deel van het behandelaanbod direct moeten onderhandelen met de ziekenhuizen.  Een bijkomende voordeel van DOT is dat door het geringere aantal zorgproducten op termijn de administratieve lastendruk daalt.
 

Automatisch

De verhoogde herkenbaarheid hangt volgens de NZa samen met het feit dat de zorgproducten gebaseerd zijn op het internationale diagnosesysteem ICD10. Bovendien kunnen behandelaars de declaraties niet langer naar hun hand zetten.  Binnen DOT wordt een zorgproduct niet langer vooraf vastgesteld door de behandelend medisch specialist, maar achteraf automatisch afgeleid door een zogeheten grouper.

Twijfel

Binnen de zorgsector leeft twijfel over de invoerdatum van DOT. Minister Schippers mikt op 1 januari 2012. Volgens critici zijn veel ziekenhuizen nog lang niet klaar voor de invoering van DOT. Zeker onder medisch specialisten is tot op heden weinig aandacht voor het nieuwe declaratiesysteem. Volgens de NZa is deze zorg onterecht. Het systeem als zodanig is voldoende stabiel en in de voorbereidingsfase zijn al veel ziekenhuis met DOT aan de slag gegaan.  Wel erkent de NZa dat er binnen DOT nog enkele duidelijke aandachtspunten zijn. Het gaat hierbij ondermeer om de transparantie van het dataproces en de uitval van de nieuwe DBC’s, waardoor ziekenhuizen niet kunnen declareren. Uiterlijk op 1 juli stelt de NZa de tarieven en prestaties van de nieuwe DBC-zorgproducten samen definitief vast. Na de zomer volgen de bijbehorende specialistenhonoraria.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Taco te Gussinklo

14 april 2011

De blijmoedige naiviteit bij dit type trajecten verrast keer op keer. Bedenk wel,hier geldt nog steeds het adagium 'garbage in, garbage out'. Daartegen helpt ook een ICD-10 niet.

Gaat het nu echt om meer transparantie Inhoud van de zorg, dus kwaliteit. Of facturering sec? Onderscheid niet alleen voor de zorgverzekeraar belangrijk, lijkt me?

Zorgverzekeraars niet te benijden http://bit.ly/hQh8Sg

Top