Reader Interactions

Reacties 2

  1. Marleen van Amersfoort

    En dit is dan weer veel (te)kort door de bocht. Er is ook nog zoiets als onbetaald werk. Dat onbetaald werk bestaat voor een belangrijk deel uit zorgtaken: mantelzorg, zorg voor kinderen, zorg voor huishouden, zorg voor de buurt etc. Dat onbetaald werk wordt voor het merendeel door vrouwen gedaan, maar dat daargelaten. De suggestie dat er geen zinnige arbeid wordt verricht in de tijd dat we niet betaald werk doen, is onjuist. Zie verder het boek van @Lynn Berger: ‘Zorg, een betere kijk op de mens.’ De cynische conclusie is niet dat met een paar uur per week meer betaald werk doen het arbeidsprobleem in de zorg is opgelost. Als we onze levensstandaard willen behouden, zullen we met elkaar moeten bepalen wanneer genoeg zorg, genoeg is.

  2. ErikW

    Hmmm. de problemen op laten lossen door de mensen die al keihard moeten werken nog meer te laten werken is volgens mij totaal verkeerd. Wellicht kunnen al die andere mensen (kantoorpersoneel, management, accountants, adviseurs, etc. mn commerciële bedrijven) elk een dag per week in de zorg, onderwijs, politie, ambachten met de handen werken. Dan hebben we het ook opgelost en wordt er minder maar effectiever vergaderd en minder papierwerk geproduceerd.
    Ik vind de huidige discussie dat parttimers meer moeten gaan werken echt niet kunnen. Je gaat er aan voorbij dat die parttimers wellicht een bewuste en noodzakelijke keus hebben moeten maken. Je voert de druk op voor die mensen en geeft ze een schuldgevoel. Alleen maar om zelf niet de oplossing te hoeven zijn.