Reader Interactions

Reacties 1

 1. Frank Conijn

  Hr. Van der Nat,

  U doet het klinken alsof de patenthoudende farmaceutische industrie (PhFarIn) graag altruïstischer wil gaan werken en dat de (medische) wereld daarvoor open zou moeten staan. Het spijt me zeer, maar dat vind ik zeer naïef, niet slechts een tikkeltje.

  Wat er op hoofdpunten (wel) zou moeten gebeuren is dat de maximale prijs die we binnen de patentperiode betalen voor een medicijn gerelateerd wordt aan de prevalentie van de aandoening waarvoor het bedoeld is plus de invloed op de lengte en kwaliteit van leven (= pathologieverloop minus eventuele bijwerkingen).

  Daar heb ik een formule voor ontwikkeld; zie https://gezondezorg.org/vergoedingsregulering. Daar vindt u ook meer algemene informatie. Als de PhFarIn werkelijk zo maatschappelijk verantwoord wil ondernemen als dat u schetst, zou men die formule en werkwijze moeten omarmen. Maar ik vrees dat de Rijksoverheid dat zal moeten afdwingen.

  Hoe groot de genoemde invloed is zou bepaald moeten worden middels wetenschappelijk onderzoek. De invloed bepalen op individueel niveau, zoals u voorstelt, is alleen maar accuraat mogelijk als het een aandoening betreft die een zeer goed voorspelbare prognose heeft. Zo die prognose wisselt per patiënt, weet je niet hoe de pathologie zou zijn verlopen zonder het medicijn.

  Ik onderschrijf uw voorstel dus helaas niet.