Reader Interactions

Reacties 1

  1. Peter Koopman

    Martin van Berloo reflecteert op de 12 pagina’s geactualiseerde VWS beleidsnota “toekomstbestendige arbeidsmarkt Zorg” van 2022 en verder. Onder politieke leiding van Minister Conny Helder wordt het VWS beleid van “meer” naar “minder meer” zorgpersoneel omgebogen. Een en ander moet nog verder worden uitgewerkt, maar de stijgende zorgbehoefte ( nominale toename Nederlandse bevolking, dubbele vergrijzing ) en haperende arbeidsmarkt ( ontgroening bevolking, lage werkloosheid, groei deeltijdaanstellingen en stijging aantal zzp-ers enz.) is in deze nota reden om inzake het containerbegrip “zorgpersoneel” de concurrentie met andere sectoren niet meer tot prioriteit aan te zetten ( geen keuze voor betere arbeidsomstandigheden en reparatie van loonachterstand enz. ), maar voortaan pas op de plaats te gaan maken. De panacee voor hierdoor verwachte problemen wordt nu vooral gezocht in verhoging van de arbeidsproductiviteit door minder bureaucratie en vooral inzet van technische innovaties ( meer ict, robots enz. ). Een nieuw geloof?