Marieke van de Kerkhof Luc Starmans

Marieke van de Kerkhof Luc Starmans

Marieke van de Kerkhof is manager bij KPMG Plexus. Zij houdt zich uitsluitend bezig met organisatievraagstukken in de gezondheidszorg. Haar focus ligt met name op de geestelijke gezondheidszorg / langdurende zorg én sector breed op operationeel verbeteren. Projecten zijn bijvoorbeeld gericht op het realiseren van meerwaarde voor de cliënt met behulp van bijvoorbeeld zorglogistiek, lean six sigma of zorgprogrammering. Dit speelt zich niet alleen af binnen organisaties, maar ook in de bredere keten waar partijen elkaar opzoeken en (beter) willen samenwerken.

Luc Starmans is senior consultant bij KPMG Plexus en adviseert partijen in de zorg met vraagstukken rondom strategie en samenwerking.  In deze trajecten komen vaak verschillende thematieken samen, zoals belonen op basis van resultaat, inzichtelijk maken van patiëntstromen, substitutie van zorg, samen brengen van belangen van verschillende stakeholders en het toetsen van financiële haalbaarheid. 

In de periode 2008-2014 heeft Luc onderzoek gedaan naar nieuwe medische beeldvormende technieken. Dit onderzoek voerde hij uit bij Philips Research, de Technische Universiteit Eindhoven en Johns Hopkins School of Medicine. Eind 2014 ontving Luc zijn doctorstitel voor dit onderzoek.