Sylvia Schutte Emile Petiet

Sylvia Schutte Emile Petiet

Sylvia Schutte is bestuurskundige en projectleider bij onderzoeks- en adviesbureau HHM. De afgelopen jaren stonden indicatiestelling en toegang en de herinrichting van de langdurige zorg en het sociaal domein centraal in haar werk. In het verleden was zij betrokken bij diverse implementatietrajecten in het kader van de modernisering van de AWBZ. Met het oog op de Wmo 2015 ondersteunt zij gemeenten bij de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid.

Expertisegebieden: indicatiestelling, toegang, langdurige zorg (Wlz), sociaal domein, decentralisatie AWBZ-Wmo.

Emile Petiet is werkzaam bij Arteria Consulting als adviseur. Petiet studeerde economie en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Stockholm School of Economics. Hij heeft een master in management of change en marketing. Na zijn studies heeft hij bij meerdere grote instellingen en bij een zorgverzekeraar gewerkt. Hij kent beide kanten van de onderhandelingstafel en heeft kennis van de ggz, farmacie en financiering van de zorg.

Geschreven blogs