Gerard van Pijkeren

Gerard van Pijkeren

Gerard van Pijkeren adviseert overheden en organisaties op de terreinen zorg, welzijn, interculturalisatie en organisatieveranderingen. Als toezichthouder is hij betrokken bij instellingen voor zorg en welzijn, jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. En hij is voorzitter van de raad van advies van een zorgkantoor.

Loopbaan Gerard van Pijkeren

Tot 2005 was Gerard van Pijkeren projectdirecteur bij het ministerie van VWS en verantwoordelijk voor veranderingsoperaties zoals de modernisering van de AWBZ, de aanpak van wachtlijsten in de care, de vorming van het CIZ, het vier grote stedenbeleid en (inter)departementale reorganisaties. Van de Pensioen- en Uitkeringraad voor Oorlogsgetroffenen was hij kwartiermaker en directeur. Daarvoor werkte hij bij een viertal gemeenten.