BLOG

Regionale Gezondheid Polis in opkomst

Gezonde mensen kiezen steeds vaker voor een goedkope polis met een hoog eigen risico. Dat is een ongewenste ontwikkeling. Het is tijd voor de Regionale Gezondheid Polis.

Nederlanders zijn zich steeds meer bewust van de prijs van hun zorgpolis. Die kosten kunnen behoorlijk verschillen. De goedkoopste zorgpolis kost 66 euro per maand, met een eigen risico van 885 euro. Dit eigen risico is 500 euro hoger dan het wettelijk verplichte bedrag van 385 euro. Wie onverwacht hoge zorgkosten heeft moet de eerste 885 euro zelf betalen. De maandelijkse kosten zijn dan 139,75 euro.

Minimapolissen

In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat zorgverzekeraars maximaal 10 procent collectiviteitskorting op de basisverzekering mogen aanbieden. Werkgevers, patiëntenorganisaties en gemeenten bieden daarom vaak, los van elkaar, eigen polissen aan. Wat daarbij opvalt, is dat de minimapolissen veruit de duursten zijn. Voor de minimapolis in Pijnacker betaal je 172 euro per maand.

Inhoudelijk verschillen deze polissen niet veel van elkaar, want de basispolis wordt landelijk voorgeschreven. Het aanvullende deel van de verzekeringspolis wordt door zorgverzekeraars bepaald. Dat is veelal een samenraapsel van aansprekende therapieën. Gezondheid (preventie) komt in de huidige polissen marginaal en al helemaal niet geïntegreerd aan bod.

Solidariteit

Begrijpelijk dat gezonde mensen steeds vaker kiezen voor een goedkope polis met een hoog eigen risico. Dit is echter een ongewenste ontwikkeling. Omdat dit de solidariteit onder het zorgverzekeringsstelsel verder ondermijnt. Daarom is het tijd voor een Regionale Gezondheid Polis. Een polis die ondersteunt en faciliteert bij het zelf kiezen voor gezondheid en die wordt aangeboden vanuit samenwerkingsverbanden in de wijk.

Zo’n polis bestaat uit (1) de landelijk voorgeschreven basiszorgverzekering, (2) een aanvullende gezondheidsverzekering die aansluit bij lokale behoeften in de wijk en (3) gratis extra preventieprogramma’s en korting op gezonde producten of (sport)activiteiten in de regio. Gezondheids- en zorgcentra, gemeenten en bedrijven in de regio vormen een regionale inkoopcombinatie voor deze polis, in nauwe samenspraak met inwoners.

Indien deze inkoopcombinatie ook gaat sturen op het realiseren van shared savings door het overhevelen van tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg, een gezamenlijke ICT-infrastructuur met bijbehorende gezamenlijke ICT-diensten en kleinschaligere zorg via ondernemerschap dan ontstaat er financiële ruimte voor het doorontwikkelen van zorg dichtbij en zorg op maat. Wie wil dat momenteel niet?

De eerste Regionale Gezondheid Polis is er al: de Vitaal Vechtdal Polis. De tweede is in ontwikkeling: de Utrecht Gezond Polis

Anja van der Aa

Directeur van GezondNL

Anja van der Aa_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Arend Jan Poelarends

7 juli 2016

Interessante blog. Vraag is of je met een regionale polis veel bereikt. Om impact te hebben, heb je toch minimaal een marktaandeel nodig van 50%. En waarom zou je andere zorgverzekeraars uitsluiten?
De visie van GezondVeluwe is dat iedere zorgverzekeraar 'partner' kan zijn. Als ze mee willen doen met regionale gezondheidsprogramma's en daarover de juiste afspraken willen maken. In alle gevallen (regionale polis of keurmerk) is het een uitdaging om verzekerden te laten kiezen voor de 'beste regionale polis'.
Zie ook: http://www.gezondveluwe.nl/over-gezondveluwe-2/gezondveluwe-in-de-media

Anja van der Aa

8 juli 2016

Arend Jan, dank voor reactie. Achter deze Regionale Gezondheid Polissen zitten ook regionale gezondheids- én zorgprogramma's waar gemeenten, werkgevers, verzekerden en zorgaanbieders afspraken maken. Dit op basis van een shared savingsmodel. Zij selecteren een zorgverzekeraar voor de uitvoering. Het belangrijkste is dat inwoners in een regio en vanuit hun eigen wijk met de polis een zichtbare rol en een duidelijke stem krijgen en zelf een gezonde keuze maken. Wie niet expliciet aansluit bij de vragen, behoeften en de leefomgeving van patiënten, cliënten of verzekerden is vaak bezig met symboliek of nieuwe bureaucratie. Kortom, het lijkt tijd voor de Gezond Veluwe Polis!

Top