BLOG

Ruzie om lage rugklachten

Het is ruzie in fysiotherapieland. VGZ informeert namelijk haar verzekerden over de behandeling van lage rugklachten op een onjuiste manier, aldus het KNGF. VGZ wekt namelijk de indruk dat patiënten met lage rugklachten alleen bij een select groepje fysiotherapeuten terecht kunnen.

Aanvankelijk communiceerden zij dat zij daar gespecialiseerd behandeld kunnen worden. Dat is teruggedraaid. Ook stelt VGZ terecht niet langer dat deze andere praktijken slechter zijn. Maar nog altijd presenteert zij op haar website bij lage rugklachten een kaartje waarbij bij lage rugklachten alleen de bewust voorkeurspraktijken te zien zijn.

Voortrekken

Na dit een half jaar te hebben volgehouden en vervolgens door het KNGF op de vingers te zijn getikt, is de berichtgeving enigszins aangepast. Maar de rectificatie is aan de magere kant en de communicatie in tekst strookt niet met het beeld dat VGZ schetst. De communicatie komt kort samengevat neer op: "Sorry dat wij iets gezegd hebben dat wij niet hadden mogen zeggen, maar wij vinden het eigenlijk toch en gaan op een iets andere wijze gewoon door."

Daar koop je natuurlijk weinig voor. De fysiotherapeuten zijn boos. En dat is begrijpelijk. Want wat VGZ doet is het voortrekken van een bepaalde categorie fysiotherapeuten ten koste van anderen.

De hele situatie heeft wel wat weg van het Animal Farm: "All animals are equal, but some animals are more equal than others."

Financieel verhaal

VGZ schermt ermee dat bij de geselecteerde praktijken de patiënten terug kunnen komen als de klachten binnen een jaar terugkomen. Niet bepaald een kwaliteitsargument lijkt mij, want daar heb je pas wat aan als je niet goed geholpen ben, toch. Vervolgens wordt er mee geschermd dat de patiënt in dat geval niet meer hoeft te betalen. Maar dat is natuurlijk maar een kant van de medaille. Want feitelijk hoeft VGZ de fysiotherapeut niet meer te betalen als de patiënt binnen een jaar terug komt.

Wie heeft hier het voordeel? Feitelijk is het verschil tussen de verschillende praktijken dus vooral een financieel verhaal. VGZ heeft inmiddels in de gerectificeerde correspondentie al aangegeven dat er geen sprake is van betere behandeling door deze praktijken.

9300 praktijken in de kou

Waar in de artikelen over dit onderwerp niemand bij stil lijkt te staan – en dat is wel bijzonder – is dat VGZ door 223 praktijken voor te trekken, ruim 9.300 andere praktijken in de kou laat staan. Dit zijn echter ook door VGZ gecontracteerde fysiotherapie praktijken die op basis van hun contract met VGZ ook de zorg voor lage rugklachten mogen leveren.

Wat VGZ doet is niet veel anders dan dat een uitbater van een winkelcentrum een ruimte aan een kapsalon verhuurt, met de gedachte dat de kapper de mensen die in het winkelcentrum komen mag bedienen. Vervolgens wordt er ergens anders een andere ruimte aan een andere kapsalon verhuurd. Dat kan. Maar wat daarna gebeurd is vreemd. De exploitant van het winkelcentrum gaat allemaal borden plaatsen in het winkelcentrum met daarop 'kapsalon' en wijst daarbij alleen naar de betreffende andere voorkeurskapsalon. Door alleen deze ene kapsalon actief te promoten, heeft de andere kapsalon schade en baalt daarmee van zijn huurovereenkomst.

De gecontracteerde fysiotherapeut had daar, net zoals dat geldt voor de kapper in voornoemd voorbeeld, geen rekening mee hoeven houden. En daarbij maakt het niet uit dat ergens met kleine lettertjes bij de ingang van het winkelcentrum een kaartje is waarop de andere kapsalon afgebeeld staat. In het winkelcentrum aangekomen volgt iedereen de bordjes kapper en komt daarmee bij de geselecteerde voorkeurskapper uit.

Contracten

Los van het feit dat het sowieso een vreemde handelwijze is, die niet passend is voor een zorgverzekeraar, lijkt  VGZ er niet bij stil te staan wat voor effect dit kan hebben voor de bereidheid van zorgaanbieders om in de toekomst nog contracten met VGZ te sluiten. Want als je als een zorgverzekeraar zo met door haar gecontracteerde partijen om meent te gaan en je voor dezelfde zorg waar jij ook een contract voor hebt gesloten door de zorgverzekeraar op een zijspoor wordt gezet, dan is terecht de vraag of je wel met zo’n partij nog zaken wilt doen.

Om terug te komen op de kapsalon: wat is de kans dat deze na afloop van de huurovereenkomst besluit deze te verlengen?

Schadeloos stellen?

De huidige communicatie, waarin staat dat VGZ ruimhartig toegeeft dat de communicatie de eerste helft van het jaar foutief was en niet de schoonheidsprijs verdient, daar koop je dan weinig voor. De kapsalon in het genoemde voorbeeld die een half jaar lang klanten aan de neus voorbij heeft zien gaan kan deze definitief kwijt zijn. Of zal er ook ruimhartig worden omgegaan met de schade die als gevolg van de onjuiste communicatie is ontstaan? Is VGZ van plan de 9.300 fysiotherapiepraktijken wel gecontracteerde maar niet op haar website genoemde praktijken geheel schadeloos te stellen?

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? We zullen zien.

Karik van Berloo

Partner bij Eldermans|Geerts

Karik van Berloo_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top