• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Peter Koopman

    Meer zekerheid over budget voor “verpleeg”-huizen door “minder complexe financiering” kan toegang tot deze zorg, kwaliteit en betaalbaarheid ervan dienen, zo betoogt ActiZ. De “toegang” betreft beschikbaarheid van voldoende plaatsen ( bedden en passende ( onafhankelijk vastgestelde ) indicaties. Het aantal “bedden” is eenvoudig in een getal aan te geven (bijv. 10% van het aantal hoogbejaarden in jaar x ), maar daaraan is de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve formatie verpleegkundigen, verzorgenden IG, welzijnsprofessionals en facilitaire medewerkers verbonden. De resterende “overhead” dan met eenvoudiger budget geminimaliseerd worden. De kern draait om de kwalitatieve invulling van het zorgaanbod voor de indicatie “verpleging en verzorging”. Bij een “eenvoudiger” budgetverstrekking zal dat vooraf normatief vastgesteld moeten worden en niet gebaseerd te zijn op een toevallig peilmoment. “Verpleeg”-huizen verdienen een volwaardige verpleegkundige formatie, gezien de kern van de indicaties. Het gaat immers niet om de “knikkers”, maar primair om deze vakbekwaamheid in een welzijnscontext.

  2. wulf@mede-menszijn.nl

    De beleidsmakers lijken ons wel eens te willen doen geloven dat hun ‘zware’ zorg over uit welke budget iets betaalt moet worden een zwaardere opgave is dan het aan bed bieden van directe zorg door verzorgenden en verpleegkundigen.