Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Nederlandse Zorgautoriteit

    In ons onlangs gepubliceerde rapport over de toegankelijkheid van apotheekzorg in Nederland geven wij diverse geluiden uit de sector weer over het functioneren van deze zorgvorm. In ons rapport over de toegankelijkheid van de apotheekzorg gaan wij in op de zorgen van apothekersassistenten. De NZa onderkent de ‘problemen aan de balie’ en de werkdruk waar apotheekpersoneel mee te maken heeft. Het preferentiebeleid is daar onderdeel van. Uit de interviews die wij met branche, zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben gehouden blijkt dat hun ervaringen breder worden gedeeld. Daarom doen wij ook aanbevelingen om te werken aan de arbeidsmarkttekorten en de werkdruk en aandacht te besteden aan het werkplezier. Wij roepen apothekers en zorgverzekeraars op om hier gezamenlijk afspraken over te maken. In de apotheekzorg is immers sprake van vrije tarieven.