• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 4

 1. Jorrit Stroosma

  En van dat OVA bedrag blijft 70%-75% over als de zorgverzekeraars en andere financiers er mee aan de haal gaan. En wat niet uitgegeven wordt vloeit voor het grootste deel terug naar de Staatskas en dat is in dit geval 1,7 tot 2,1 miljard euro! Slimme manier van bezuinigen, toch?!

 2. Peter Koopman

  Mooi dat vakcentrale CNV nu nogmaals dezelfde eisen stelt als de beroepsverwante vakbond NU’91 inzake de reparatie van de structurele loonkloof van verpleegkundigen en verzorgenden IG. Deze reparatie dient vooraf te gaan aan de conjuncturele OVA aanvulling in CAO’s. Het samen optrekken doet me aan de eerste tijd van de AVVV ( voorgangster van VenVn ) denken, waar de Christelijke vakbond samen met NU’91 ook lid was van deze Nederlandse koepel van verenigingen van verpleegkundigen en verzorgenden. De “Witte Woede” tussen 1989 en 1991 lijkt zich te gaan herhalen. Destijds weigerde het kabinet in eerste termijn ook deze beroepen serieus te nemen en de Tweede Kamer slaagde toen ook niet. De Eerste Kamer wist wel adequaat te handelen ( staatscommissie Werner; “in hoger beroep”). Hopelijk hoeven patiënten en hun familie in dit najaar niet extra te lijden onder begrijpelijke, maar verplegingscultuur vreemde acties. Misschien is de Eerste Kamer het orgaan dat ook nu moet optreden. Werkgevers en vakbonden schreven al een brief aan kabinet en TK ( IZA randvoorwaarden ) en de TK nam reeds 7 keer een besluit in deze. Rutte III bood inzake de tot 9% loonkloof (peil 2020) 1,13% reparatiebudget in 2021. Rutte IV weigerde verder te gaan bij monde van Minister Helder. Een patstelling nu dus. Ongebruikelijke acties lijken nu onafwendbaar. Appèl op “roeping”? Applaus? Bonus? Een bemiddelaar? Sorrypenitentie” ? Of echt: alle betrokken verpleegkundigen ( FG 35 t/m FG 60 ) een loonschaal erbij ( ca 10% )? Net als bij leraren basisonderwijs ?

 3. Peter Koopman

  Minister Helder geeft een voorzet door oa te pleiten voor het bieden van functies op HBO niveau aan verpleegkundigen die hiertoe zijn opgeleid. Nu begint in FWG het HBO karakter reeds bij FG 45 en iets meer bij FG 50. Vraag daarbij is wanneer is een verpleegkundige functie op HBO niveau. Immers de standaard NLQF kent Ad bij niveau 5 en ook bij B in niveau 6. In het HBO kun je ook opklimmen naar M niveau 7. In de zorgsector kennen we naast voornoemde onderwijsgraden ook voortgezette opleidingen ( bijv. CZO ) die eveneens zich spiegelen aan het NLQF. Voornoemde discussie is zinvol, maar neemt de algemene loonkloof van verzorgenden IG en verpleegkundigen niet weg. De SER heeft deze vastgesteld en we moeten daarover geen mistgordijn optrekken. De loonkloof kan nu oplopen tot 10% en net als bij de PABO leraar zal er 10% bij moeten. Terzijde: naast onderwijs- en/of nascholingsverschillen kennen verpleegkundigen ( op zowel inservice, mbo of hbo niveau ) aanvullende persoonlijke verantwoordelijkheden waarvoor ze toetsbaar zijn ( tuchtrecht wet BIG ) en dus naast algemeen civiel ( WA ) of arbeidsrechtelijk ook persoonlijk strafrechtelijk gevaar lopen. Dit is zeker een reden om hen binnen het containerbegrip “zorgpersoneel” apart te honoreren, toch?

 4. J Vandenberg

  Tja, en nu maar zien of er niet alleen gepraat wordt maar ook eens gehandeld.
  De coronatijd aanhalen is nogal minachtend. Na 2-3 jaar “lullen” is het tijd voor poetsen beste overheid.