• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. hmcmanagement

    Een mooi initiatief van CZ i.s.m. Tilburg Universiteit dat hopelijk op echt wetenschappelijke wijze, d.w.z. niet politiek gestuurd, het huidige stelsel en de toepassing in de praktijk bloot legt. Of dat gaat gebeuren waag ik te betwijfelen. Immers, CZ en de overige zorgverzekeraars benutten volop de marktmacht die hen sinds 2006 door de rijksoverheid is toegekend. Een recent voorbeeld is het de nek omdraaien van echt onderhandelen met de contracteerorganisaties van apotheken door het dicteren van een uniforme basisovereenkomst. Alleen over een zeer beperkt aanvullend deel van de farmaceutische zorgverlening kan nog worden onderhandeld. En zelfs dat deel komt in de komende jaren te vervallen. CZ heeft ook het maximum van 550 gesteld aan het aantal apotheken dat door 1 contractorganisatie mag worden vertegenwoordigd. 550 Apotheken is een landelijk marktaandeel van ca. 27,5 procent. Een hoger marktaandeel mag dus niet in de ogen van CZ. Zorgverzekeraars mogen echter wel een hoger marktaandeel hebben! Deze ‘markt’ is duidelijk uit balans ten nadele van de farmaceutische zorgverleners en uiteindelijk ook ten nadele van de zorgcliënten als gevolg van verschraling van het zorg verlenend aanbod. Het zou mooi zijn als CZ de moed heeft met hulp van de Tilburg Universiteit in de spiegel te kijken en vervolgens de balans in evenwicht te brengen.
    Hans Hof, Profs4Zorg