• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Peter Koopman

    Arbeidsmarkt verpleegkundigen en verzorgenden IG ( en andere professionals die IN de zorg werkzaam zijn ) kan vanuit vele kanten bezien worden en biedt daardoor een onoverzichtelijk dossier. In Raden van Bestuur van veel zorgorganisaties ontbreekt een bestuurder die hier over affiniteit en kennis beschikt. Vroeger heette dat de verpleegkundig directeur of directeur zorg. Deze eindverantwoordelijke ( in collegiaal verband met de andere bestuurder(s) ) bracht naast know how over dit primair zorgaanbod ook zicht op de specifieke HR aspecten van deze beroepsgroepen. In dit Skipr artikel wordt -van buitenaf- helder geproblematiseerd en gezocht naar oplossingen. Maak iemand met beslissingsbevoegdheid probleemeigenaar ! Waarom wel inzake het organisatiebudget bestuurlijk zichtbaar maken en geen verantwoordelijke voor dit verplegend kapitaal in charge?

  2. Binjamin Heyl

    Toen de verpleegkundigdirecteuren werden ”weggejaagd” stonden verpleegkundigen en verzorgenden erbij en keken er naar omdat ze twee beertjes zagen broodjes smeren. Vanaf 1979 smeekten verplegenden en verzorgenden om meer in handen aan bed. Het rsultaat is een veelkoppig monster en o, o, wat is het toch allemaal zielig. Met dank ook aan de beroepsverenigingen en vakbonden van verpleegkundigen en verzorgenden zelf. Ze zijn nooit in staat geweest om alleszins redelijke eisen af te dwingen, en maar huilie, huilie doen en voor Calimero spelen. Dat veel verpleegkundigen eieren voor hun geld kiezen, geef ze ongelijk want met dappere taal en reclame en vrome praatjes bereik je niets. En daar zijn de beroepsverenigingen en vakbonden erg goed in.