• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 4

 1. Hans van Rooij

  Ik ben het helemaal eens met Annemieke. Insteek is Gezondheid en Gedrag i.p.v. Ziekte en Zorg. In de zorg wordt vooral geredeneerd vanuit het zelf te leveren product (silo’s) en niet vanuit de patient. Door vanuit de patient te redeneren en goed ik kaart te brengen welke ‘zorg’ de patient nodig heeft kom je al snel tot een keten van dienstverleners (niet alleen zorg) die gezamenlijk het probleem van een patient oplossen. Alleen past dat niet in het Nederlandse zorgstelsel. Daar is geen betaaltitel voor en dus wordt het niet opgepakt. Evenmin is er een betaaltitel voor preventie. Voor behandelen is wel een betaaltitel. Sterker nog, de inspanning wordt betaald, niet eens het resultaat. Er is dus nog een lange weg te gaan en die wordt zeker niet opgelost door meer geld en meer mensen.

 2. J Vandenberg

  Zeker met de strekking eens.
  Is een uitstekend plan om Kuipers met de neus de goede kant op te krijgen.
  De realiteit is helaas anders op dit moment. De uitgestelde zorg heeft nu primair geen preventie nodig maar poppetjes die de keten van o.a. operatie en nazorg kunnen doen.

 3. Peter Koopman

  Ook politicologe prof. dr. A. Roobeek heeft een oplossing voor het gekwalificeerd personeelstekort in de sector Zorg: minder op ziekte en zorg en meer op preventie en gezondheid mikken. Nu zal bij toenemende tekorten een en ander zich “vanzelf” gaan aanpassen. De “happy view” wijkt uit naar buitenland, we kopen hulp in vanuit ontwikkelingslanden, we delegeren deze opgaven aan de EU en verkrijgen een “gemiddeld EU peil”, de particuliere gezondheidszorg in NL groeit, artsen en verpleegkundigen blijven hun uiterste best doen om het gezond bestaan van NL inwoners te bevorderen en “de markt blijft regeren” want gezond bestaan ( is meer dan afwezigheid van ziekte of consumeren van gezonde voeding ) is in de humane behoeften hiërarchie ( oa Abraham Maslow ) de top 1. Een romantisch beeld, gebaseerd op behoefte om collectief vermogen aan andere zaken uit te geven, zal hieraan te weinig nieuws kunnen bieden. Maar het blijft desondanks een interessant verhaal vanuit Nijenrode.

 4. thissen

  ‘samenwerken in ecosystemen van zorg’ , systeem dat is gebaseerd op gezonde samenleving in plaats van ziekte, ‘het roer moet om’, andere wijze van organiseren. Veel suggesties die suggereren dat het anders kan en moet zonder concreet te worden. Terwijl juist daar wel behoefte aan is. De praktijk leert dat goede voornemens vaak sneuvelen in bestaande structuren en belangen in de zorg.
  In plaats van nieuwe abstracte vergezichten lijkt het mij effectiever om binnen huidige structuren stap voor stap verbeteringen aan te brengen. Bijvoorbeeld:
  – terugdringen hoog ziekteverzuim en uitstroom zorgmedewerkers door moderner personeelsbeleid (o.a. betere beloning, grotere zelfstandigheid, carriere perspectief…etc.). Voer ‘prikkels’ in om instellingen hiertoe te bewegen.
  – zorg (o.a, door vorige punt) dat het imago van werken in de zorg verbetert
  – Juiste zorg op de juiste plaats (40% wat thans in ziekenhuizen wordt gedaan hoort daar niet thuis).
  – Organiseer zorgcentra waar eerste en tweede lijn in samenwerken
  – digitaliseer de zorg verder
  Kortom: er is nog veel binnen huidige structuren te verbeteren. Wel is daarvoor nodig dat de minister/kabinet met duidelijk beleid voor middellange en lange termijn komt. Dit heeft 4 jaar of langer stil gelegen. Tot slot: accepteer dat praktische aanpassingen tijd en geld zal kosten en dat meer menskracht en middelen onvermijdelijk zijn. Preventie gaat pas op termijn vruchten af werpen en er moet niet gewacht worden om aan praktische verbeteringen ‘handen en voeten te geven’.