• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Raad van Bestuur Mzh

    Dat we de zorg houdbaar en toegankelijk moeten houden is zeer begrijpelijk en die opdracht voel ik ook oprecht, maar doen alsof er geen covid is, geen meerkosten, geen andere zorg door covid, geen hogere wachtlijsten, inhaalzorg, tijd nodig voor deze transformatie, geld nodig voor investeringen in digitalisering en voor medewerkers is te kort door de bocht. Waarom niet 2022 en 2023 als tussenfase om daarna te kijken hoe een nieuw hoofdlijnenakkoord er uit moet zien. In de wereld zoals die nu is. Passende zorg is geen walhalla als er tekort is aan huisartsen bijvoorbeeld. Wat niet let dat we hier een maatschappelijke opdracht in hebben die ik ook absoluut voel en voorleef. Maar kijk realistisch maar het zorglandschap in plaats van gewoonweg bezuinigen. Tamara Kroll, raad van bestuur Martini ziekenhuis

  2. Peter Koopman

    RUTTE IV heeft meteen duidelijk gemaakt waar hun prioriteiten liggen: niet bij de huidige zorg, maar bij die van 2050 en verder !
    Wel koos de coalitie om even “flink te doen”: slechts “bewezen werkzame zorgverlening” komt voortaan in aanmerking voor toelating en bekostiging. Er is natuurlijk niets mis met het streven naar passende zorg, maar bekend moet zijn dat verzorgenden en verpleegkundigen in Nederland pas relatief kort geleden toegang kregen tot eigen wetenschappelijk onderwijs en de “research honingpotten”. De basis was en is deels nog voldoening in zinvol “mensenwerk”, dat langzaamaan ook steeds meer via onderzoek bewezen werkzaam wordt. Maar dit is gewenste toevoeging en komt niet geheel in plaats van eerdere motieven. Korten op budgetten voor verpleging en verzorging mist in de breedte een “bewezen werkzame” basis. Bovendien weten we dat het menselijk bestaan zeer complexe opgaven en vraagstukken kent en de “bewijsbaarheid” groeit, maar nog lang niet ( en misschien nooit ) de enige basis voor professionele hulpverlening kan worden. Je krijgt de indruk dat, zoals een hoogleraar recent in Buitenhof samenvatte, deze bestuurderen wel veel feitjes kunnen reproduceren, maar het geheel niet begrijpen. Verpleegkundigen voelen zich wederom in de steek gelaten door de politiek en keren zich af van deze organen. Daarbij komt ook dat
    huidige Verpleegkundigen en verzorgenden van Rutte III 1,13% reparatie-geld kregenom de struktureel 6% te lage loonschalen iets bij te stellen. ( SER rapport moet nog in nieuwe CAO’s verwerkt worden ). Een fooi, die nu door Rutte himself aangeduid werd met zij hebben al loonsverhoging gekregen. Ja, “loonsverhoging” en “bezuiniging@ zijn relatieve feiten, maar mensen vragen begrip en geen gedraai.