Reader Interactions

Reacties 1

  1. Avatarericn

    De evaluatie van de wvggz is eenvoudig als men de juiste dingen telt en niet naar te veel dingen kijkt : het aantal onvrijwillige behandelingen klinisch en ambulant, het aantal keren dat een separatie (klinisch) start en de duur daarvan en het aantal keren dat ingrijp medicatie wordt verstrekt klinisch en ambulant. Meer niet. Werd in de BOPZ goed bijgehouden. Kan nog steeds, mits men de registratie vanuit de juridische verantwoording als een kerstboom optuigt – Eric Noorthoorn ( casusregister dwang en drang)