ACTUEEL

Gemeenten willen duidelijkheid over jeugdzorg

Gemeenten willen op korte termijn duidelijkheid over de financiële randvoorwaarden voor de overheveling van de jeugdzorg. Ook willen ze snel concrete informatie over aantallen cliënten, de afbakening van de doelgroep en de kosten van zorg. Dat schrijft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan staatssecretaris Van Rijn van VWS.

Volgens de VNG zijn de kaarten anders geschud nu het nieuwe kabinet aan de overheveling van de jeugdzorg een efficiencykorting van 450 miljoen euro heeft verbonden in plaats van 300 miljoen euro. “Deze extra bezuiniging leiden er onontkoombaar toe dat de jeugdzorg in versoberde vorm door gemeenten moet worden opgezet en uitgevoerd”, aldus de VNG. De nieuwe financiële kaders maken volgens de VNG dat “een aantal afspraken herijkt dient te worden zodat de decentralisatie voor gemeenten financieel realistisch en uitvoerbaar is.”

Onvolledig

Ook hebben de gemeenten op korte termijn grote behoefte aan informatie over met name aantallen cliënten, vraagontwikkeling en kosten van zorg. De cijfers over aantallen cliënten die vorig jaar zijn geleverd zijn volgens de VNG onvolledig en geven een onvoldoende betrouwbaar beeld. Daarbij is het de gemeenten nog niet duidelijk wie wel en niet tot de doelgroep behoren. De gemeenten vragen zich met name af of ze zich alleen moeten ontfermen over jeugdigen met een licht verstandelijke handicap of over alle jeugdigen met een verstandelijke handicap.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top