ACTUEEL

Ipse, Fundis en Assist starten Wmo-bedrijf

Zorgorganisaties Ipse de Bruggen, Fundis - voorheen Vierstroom - en Assist hebben vergevorderde plannen om samen een zelfstandig Wmo-bedrijf op te richten. Dit bedrijf richt zich op integrale zorg in de wijk. Het werkgebied bestrijkt heel Zuid-Holland.

Het nieuwe Wmo-bedrijf van Ipse de Bruggen, Fundis en Assist biedt kwaliteitszorg voor de groep kwetsbare burgers met een zorgvraag die momenteel nog onder de AWBZ valt. Met de samenwerking spelen de drie partijen in op de aanstaande transitie. Vanaf 1 januari 2015 gaan de ambulante woonbegeleiding en dagbesteding van de AWBZ over naar de Wmo. Zij willen per 2015 iedereen met een ondersteuningsvraag kunnen begeleiden. Gezamenlijk kan dit op een doelmatigere manier gebeuren, stellen de samenwerkingspartners.

Wmo-bedrijf

In de opzet van het nieuwe bedrijf staat “het verbinden van de doelgroepen kwetsbare ouderen en mensen met een beperking voorop”. Met een slimme organisatiestructuur en met aandacht voor de persoonlijke situatie, mogelijkheden en behoeften van mensen biedt het nieuwe bedrijf ondersteuning op maat, thuis of in de wijk. Na afronding van de medezeggenschapstrajecten volgt het definitieve besluit. Op een later moment wordt de naam van het nieuwe bedrijf bekend gemaakt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Zijlstra-Zonnenberg

26 november 2013

Goed initiatief! Misschien kan ik wat voor de nieuwe organisatie betekenen!?
Ik sta open voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken!

Top