ACTUEEL

Gea Sijpkes: 'Bescherm de thuiszorg'

Het mes moet niet in de thuiszorg worden gezet nu er verzorgingshuizen worden gesloten en er wordt verwacht dat mensen langer thuis blijven wonen. De thuiszorg moet juist worden beschermd.

Dit zegt Gea Sijpkes, bestuurder van woon-, zorgcentrum Humanitas Deventer in het juninummer van Skipr magazine tegen interviewer Willem Wansink. geasijpkes

Volgens Sijpkes moet de thuiszorg worden beschermd. "Langer thuis blijven kan niet als je tegelijkertijd de thuiszorg afbreekt. Prima dat de wijkverpleegkundigen een belangrijker rol krijgen. Dan moeten zij daar wel de mogelijkheden voor krijgen."

Regierol beter invullen

Sijpkes is van mening dat staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid zijn regierol beter had moeten invullen. Ook de zorgverzekeraars hebben zich het afgelopen jaar star opgesteld, stelt zij. "De zorgverzekeraars zijn in de rol van schadeverzekeraar blijven hangen in plaats van mede-eigenaar te willen zijn om de problemen in de zorg te helpen oplossen. Waarom spreekt de staatssecretaris hun belangenbehartiger Zorgverzekeraars Nederland daar niet op aan?"

Ze maakt zich ongerust over de opeenstapeling van transities in de langdurige zorg. "Alles komt tegelijk. Drie ingrijpende stelselwijzigingen en dan een flinke bezuiniging. Dat is heel risicovol." Ook vraagt zij zich af hoe hard de beloofde 'zachte landing van de transitie wordt. "Wat mag je verwachten van de cliënten, de familie en hun mentale instelling? Zij moeten steeds meer doen. Kunnen zij dat? Voor je het weet, vallen er inderdaad mensen overboord. Daar hoort het maatschappelijke debat over te gaan."

Seinen staan op rood

Bestuurder Sijpkes ziet meerdere seinen op rood staan: "Wij hebben steeds meer mensen nodig voor het 'apparaat'", constateert zij. "Ict-systemen sluiten niet goed op elkaar aan. De administratieve lasten moeten drie keer worden verantwoord in plaats van één keer. En neem de uitvoeringskosten. Binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ, ging daar 1,5 procent aan op. In de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, is dat meer dan 10 procent."

Haar remedie is bruggen slaan en kansen creatief benutten. Dat tracht ze elke dag waar te maken. "Een deel van de nieuwe wereld, na de transitie, bestaat uit verbindingen. In de verbindingen vind je weer kracht. Of je nou studenten verbindt met ouderen of vrijwilligers en mensen die buiten het arbeidsproces staan: je verbindt ze door van betekenis te zijn in een huis als het onze. En je geeft ouderen weer een functie door ze verhalen te laten vertellen aan jongeren."

Goede buur voor ouderen

Gea Sijpkes is een ideeëngenerator. Zij nam woonstudenten in huis die in ruil voor een gratis kamer dertig uur per maand meedraaien en vooral een "goede buur" zijn voor ouderen. Dit verrassende initiatief haalde zelfs de wereldpers. De uitdaging is mensen weer trots te maken, zegt zij. "Ook ouderen willen trots zijn. Wie trots is, zit eerder rechtop en straalt dat uit."

---

Hoe overleven zorgaanbieders de transitie in de langdurige zorg? Hoe lukt het om zich snel en adequaat aan te passen aan gewijzigde omstandigheden? Wat kunt u leren van uiteenlopende keuzes. Op 12 juni organiseert Skipr het congres "Transitie is nog lang geen transformatie".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top