Finance

'2015 wordt jaar van de waarheid voor VVT-sector'

Steeds meer instellingen in de verpleging, verzorging en thuiszorgsector (VVT-sector) belanden in de rode cijfers. In 2014 was een op de vijf verpleeg- en verzorgingshuizen niet in staat het huishoudboekje kloppend te krijgen. Dit blijkt uit een analyse van VVT-jaarverslagen over 2014 door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs.

In 2014 heeft de VVT-sector een "nagenoeg gelijk positief resultaat" behaald ten opzichte van 2013. De 408 zorgaanbieders hebben gezamenlijk over 2014 een positief netto resultaat behaald van 242 miljoen, in  2013 was dit 235 miljoen euro. Zowel de bedrijfsopbrengsten als de bedrijfskosten zijn ten opzichte van vorig jaar nauwelijks gewijzigd, volgens Intrakoop.

De sector als geheel lijkt daarmee voldoende in staat te zijn geweest om te anticiperen op de afnemende budgetten. Maar dit geldt niet voor alle individuele zorgaanbieders. Het aantal zorgorganisaties dat in 2014 verlies heeft gedraaid, is gestegen van 78 in 2013 naar 85 in 2014. De verliezen worden volgens Intrakoop met name veroorzaakt door de kosten van reorganisatievoorzieningen en afwaardering van vastgoed. Daarnaast staat met name de exploitatie van de extramurale zorg onder druk.

Verlies lijden

Hoewel het in 2014 relatief goed ging, stelt Intrakoop: "De bodem lijkt bereikt". De inkoopcoöperatie verwacht dat er in 2015 fors meer instellingen verlies zullen lijden. Kleinere organisaties in de VVT – tot een omzet van 60 miljoen euro – doen het over het algemeen beter dan de grote instellingen, als het gaat om resultaat en solvabiliteit (reserves). Van de 408 onderzochte VVT-organisaties zijn er 28 met een negatief eigen vermogen. 51 zorgorganisaties hebben een solvabiliteitsratio van 50 procent of meer. In veel gevallen betreft dit relatief kleine instellingen.

Een jaar voor de grote zorgtransitie van 2015 was in de VVT-sector de verschuiving van intramuraal naar extramuraal een feit. Het aantal cliënten dat een compleet zorgpakket thuis ontvangt stijgt fors (60 procent). Het aantal intramurale cliënten daalde in 2013 met 8 procent, na eerder in 2013 ook al met bijna 7 procent te zijn gedaald. Zorginstellingen anticiperen hierop door hun capaciteit te verlagen. Uitgedrukt in het aantal bedden is de capaciteit in de VVT-sector in 2014 met ruim 2 procent afgenomen. Het aantal intramurale cliënten daalt sneller dan het aantal beschikbare bedden. Hierdoor neemt ook de bezettingsgraad af: van 96 procent in 2012 en 92 procent in 2013, naar 90 procent in 2014.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top