ACTUEEL

Hartzorg wordt steeds beter door registratie en onderlinge vergelijking

De resultaten van de behandeling van hartpatiënten in Nederland worden steeds beter. Zo is het overlevingspercentage gestegen en is er een afname van het aantal her-operaties bij hartklepvervangingen en het aantal complicaties bij de behandeling van hartritmestoornissen. Dit blijkt uit gegevens die de Nederlandse Hart Registratie (NHR) op 23 november presenteert tijdens haar eerste congres.

Binnen de NHR worden resultaten van alle ziekenhuizen in Nederland die mensen behandelen met hartproblemen gemeten en onderling vergeleken. Als een ziekenhuis het beter doet dan een ander ziekenhuis kijken artsen waar dat aan kan liggen en wordt de werkwijze van andere ziekenhuizen overgenomen. Hierdoor wordt continu gewerkt aan verdere verbetering van de zorg, waarbij ziekenhuizen ‘good practices’ van elkaar overnemen. De kwaliteit neemt toe en de kosten dalen.

De verbetering van de kwaliteit blijkt bijvoorbeeld uit de afname van sterfte bij de behandeling van aortakleplijden. De sterfte binnen 120 dagen na een operatieve klepvervanging is gehalveerd van 3,4 procent naar 1,7 procent. Ook bij klepvervanging via een katheter, een behandeling voor hoog-risico patiënten, is de sterfte bijna gehalveerd (van 11,6 procent naar 5,9 procent). Ook nam het aantal her-operaties significant af.

Ook blijkt er een afname van het aantal her-operaties bij vasculaire complicaties na de behandeling van boezemfibrilleren, een veel voorkomende hartritmestoornis, door middel van een katheterablatie. Deze afname van negatieve uitkomsten wordt volgens de NHR deels veroorzaakt door technologische innovaties en de toegenomen ervaring, “maar ook ondersteund en gedreven door het vergelijken van behandelresultaten”. Edgar Daeter, cardiothoracaal chirurg en bestuurder van de NHR: “Het structureel meten en vergelijken van resultaten van ziekenhuizen is ontzettend belangrijk. Daar is nog veel winst te halen”.

Swedeheart

De deelnemende ziekenhuizen delen goede voorbeelden met elkaar en nemen die van elkaar over. Niet alleen worden binnen de NHR uitkomsten als overleving en complicaties gemeten, ook informatie over de kwaliteit van leven van patiënten voor en na de behandeling komt in toenemende mate beschikbaar. De NHR trekt hiermee buiten Nederland de aandacht en is een structurele samenwerking aangegaan met Swedeheart, dat cardiovasculaire gegevens in Zweden registreert en internationaal een voorbeeld is. De Zweedse instantie komt naar Nederland om van de NHR te leren en vice versa.

De NHR is een samenvoeging van drie verschillende registers en is opgericht om voor patiënten relevante behandelresultaten structureel te meten en te vergelijken. Doordat alle ziekenhuizen in Nederland binnen de NHR uniform de informatie verzamelen, kunnen ze leren van de eigen resultaten én van die van andere ziekenhuizen.

Waar vroeger vooral werd gekeken naar het moment van de operatie, wordt het effect van de operatie binnen de NHR over langere tijd gevolgd. Daardoor kunnen ziekenhuizen zien wat het werkelijke resultaat van een operatie voor de patiënt is. Dat is volgens de NHR beter voor de patiënt. Bovendien leidt kwaliteitsverbetering tot een afname van kosten omdat bijvoorbeeld complicaties niet behandeld hoeven te worden. Volgens Dennis van Veghel van de NHR gaan er binnenkort projecten van start om de hoogte van de kostenbesparingen te berekenen.

Verbeteringen in gang zetten

"Doordat ziekenhuizen gegevens met elkaar uitwisselen en van elkaar leren, kan de hartzorg waar mogelijk nog verder verbeteren, kunnen kosten bespaard worden en wordt invulling gegeven aan Value Based Healthcare", zegt Van Veghel. Wat geldt voor hartzorg zou volgens hem ook kunnen gelden voor andere specialismen. De NHR roept om die reden andere specialismen op om ten behoeve van de patiënt "over hun angst heen te stappen en de voordelen te zien van het volledig transparant vergelijken van de eigen resultaten met die van een ander en daarmee verbeteringen in gang zetten".

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

23 november 2017

Zo simpel is het:
Binnen de NHR worden resultaten van alle ziekenhuizen in Nederland die mensen behandelen met hartproblemen gemeten en onderling vergeleken. Als een ziekenhuis het beter doet dan een ander ziekenhuis kijken artsen waar dat aan kan liggen en wordt de werkwijze van andere ziekenhuizen overgenomen. Hierdoor wordt continu gewerkt aan verdere verbetering van de zorg, waarbij ziekenhuizen ‘good practices’ van elkaar overnemen. De kwaliteit neemt toe en de kosten dalen.

Lean noemt dit ‘standaard werk’: de vakmensen stellen zelf vast wat goed werkt en beschrijven dat. Elk moment dat iemand bedenkt dat het beter kan, wordt dat geprobeerd en leidt dat te een verbetering van het ‘standaard werk’. Dat leidt tot ‘continue verbetering’ (Kaizen).

Wie volgt?

Top