HRM

Cao-acties ziekenhuizen beginnen weer

De eerste actiedag van de vakbonden voor een betere ziekenhuis-cao is op 18 september. Dan houdt een deel van het personeel van het Ommelander Ziekenhuis Groningen een zondagsdienst.

Dit is het begin van een serie nieuwe acties van de bonden. Vooralsnog zijn voor de komende weken in liefst zeventien ziekenhuizen acties gepland, zo laten de bonden weten.

Betere voorstellen

Hiermee willen ziekenhuismedewerkers de NVZ overtuigen om met betere voorstellen voor de cao ziekenhuizen te komen, aldus een woordvoerder van de FBZ. De cao-gesprekken over betere arbeidsvoorwaarden liepen voor de zomer stuk. "Het eindbod krijgt een dikke onvoldoende", aldus de FBZ.

Ook wijst de bond erop dat werknemers zien dat het in andere zorgsectoren, zoals de ggz, wél lukt binnen de beschikbare financiële ruimte tot goede resultaten te komen.

Andere delen

Na het Ommelander Ziekenhuis Groningen komen alle delen van het land stuk voor stuk aan de beurt. Ook enkele ziekenhuizen die voor de zomer al ervaring hebben opgedaan met de zondagsdienst doen dan weer mee. Ditzelfde geldt voor ziekenhuizen van welwillende bestuurders die bereid waren te kijken naar hun budgettaire ruimte voor betere cao-afspraken.

Om de tafel

"De estafetteacties gaan net zolang door, totdat NVZ het eindbod van tafel haalt en partijen weer om tafel kunnen om te praten over noodzakelijke verbeteringen", waarschuwt Rob Koster, cao-onderhandelaar bij FBZ. "Nu we al maanden actievoeren en NVZ geen enkele blijk heeft gegeven de werknemers serieus te nemen, houden we er nu al rekening mee dat we er schepjes bovenop moeten doen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top