ACTUEEL

Gemeenten en VWS redden Juzt met 13 miljoen

Gemeenten in West-Brabant en het ministerie van VWS trekken ruim dertien miljoen euro uit om een faillissement van jeugdhulpaanbieder Juzt te voorkomen.

Dertien gemeenten in de regio West-Brabant geven 10,25 miljoen euro uit om de continuïteit van de zorg te borgen, aldus VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Met name Breda en Oosterhout spenderen veel geld aan de reddingsoperatie. Het ministerie had al eerder drie miljoen euro toegezegd.

Een overnamepoging door zorgaanbieder Crossroads ketste eerder deze maand af. Afgelopen voorjaar kreeg Juzt al een noodlening van enkele gemeenten om een faillissement te voorkomen. De IGJ constateert al langere tijd dat de vele bestuurswisselingen de kwaliteit van de zorgverlening in de weg zaten: de inspectie maakte zich begin dit jaar onder meer zorgen over de overlast door drugsgebruik op één van de locaties van Juzt.

Andere aanbieders

De zorg zal gefaseerd naar andere aanbieders gaan. De resterende zorg zal via een reorganisatie, in sterk afgeslanke vorm, bij Juzt blijven. Dat geeft de regio, aldus VWS, de tijd "om het zorglandschap te herordenen en toe te werken naar een toekomstbestendig aanbod van passende zorg voor de jeugdigen in die regio".

Behandeling afmaken

Door de reddingsoperatie kan een groot deel van de jeugdigen uit de regio West-Brabant-west (WBW) de ondersteuning die zij nu krijgen, blijven ontvangen en hun behandeltraject bij Juzt afmaken. Om de zorg geleidelijk uit te kunnen faseren, zal WBW geen nieuwe cliënten doorverwijzen naar Juzt.

De herstructurering heeft geen effect op de kinderen die in pleeggezinnen wonen: zij kunnen in het vertrouwde pleeggezin blijven wonen. WBW geeft aan dat de ondersteuning aan de pleegouders in 2020 opnieuw wordt aanbesteed.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

28 oktober 2019

Maar Rutte is nog steeds niet van plan om zijn ombuiging van 15%, in 2015 bij de overheveling naar de Gemeentes, terug te trekken.

De jeugdzorg wordt financieel anders behandeld dan de rest van de zorg. Alle partijen in de zorg hebben te maken met een zorgplicht.
In de jeugdzorg is die zorgplicht absoluut voor wie het financiert, en in dit geval zijn dat de Gemeentes dus. Jeugdzorg moet altijd aanwezig zijn, wettelijk is vastgelegd dat geld geen beletsel mag zijn om jeugdzorg te ontvangen en moeten Gemeentes dus de portemonnee trekken ook al gaat dat ten koste van andere voorzieningen. En dat gebeurt dus nu en/of de gemeentelijke belasting gaat enorm omhoog.

De Rijksoverheid kon deze absolute zorgplicht makkelijker betalen omdat ze gewoon meer belastinggeld tot hun beschikking hadden en/of gewoon de premie voor de AWBZ verhoogden.

En hier wou Rutte dus van af.

Top