ACTUEEL

Rivierduinen laat brand extern onderzoeken

Het instituut voor veiligheids- en crisismanagement COT gaat de brand onderzoeken die medio maart drie bewoners het leven kostte op de afdeling intensieve ouderenzorg van Rivierduinen in Oegstgeest.

Onbekend

De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. De raad van bestuur van Rivierduinen wil helderheid over de ramp en heeft daarom besloten om een grondig en onafhankelijk extern onderzoek uit te laten voeren. Eind mei worden de resultaten verwacht.

Lessen

Rivierduinen hoopt dat uit het onderzoek de feitelijke toedracht van de calamiteit zal blijken. Daaruit kunnen dan lessen worden getrokken gebruiken om de veiligheid te verhogen. Niet alleen directie en personeel van Rivierduinen zullen aan het onderzoek meewerken. Ook derden worden opgeroepen zich met relevante informatie bij het COT te melden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top