Sanja Bouman

Sanja Bouman

Sanja Bouman is sinds 2009 programma manager van Frieslab. Frieslab signaleert en analyseert knelpunten in zorg en dienstverlening en zoekt ook naar oplossingen. Het gaat vooral om problemen in ketenzorg, ketenregie en de overgang tussen de wetten AWBZ, Wmo, WJZ, Zvw en Wpg. Sanja Bouman brengt experts en organisaties bij elkaar om voor deze knelpunten oplossingen te zoeken. Met de oplossingen wordt in projecten geëxperimenteerd. Sanja Bouman zoekt naar simpele oplossingen voor complexe problemen. 

Kort CV Sanja Bouman

1993 - 1998  Gezondheidswetenschappen, Maastricht
1998 - 2000  Secretaris Gezondheidsraad, Den Haag
2000-2006    Van junior tot senior adviseur op snijvlak wonen, welzijn en zorg
2006-heden  Zelfstandig adviseur
2009-heden  Programma manager Frieslab