BLOG

Premiebetaler profiteert van slimme inkoop

Premiebetaler profiteert van slimme inkoop

Dat zorgverzekeraars zorg inkopen bij ziekenhuizen weten de meeste van onze klanten wel, maar waarom we dat doen is niet altijd duidelijk. Logisch, want je hebt een verzekering en als je naar het ziekenhuis moet, betaalt de zorgverzekeraar. Maar uiteindelijk is het premiegeld van de klant en moet hij van onze afspraken kunnen profiteren.

Kwaliteit

Achmea is de afgelopen jaren bij de inkoop gericht geweest op kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Ook dit jaar. Zo hebben ziekenhuizen in het voorjaar vragen over kwaliteit en veiligheid moeten beantwoorden in ons webportaal. Vragen over accreditatie, specifieke proces- en uitkomstindicatoren van zorg en afspraken over zinnige en zuinige zorg. De vragen, die overwegend gebaseerd zijn op landelijke afspraken over kwaliteit van zorg, organisatie van zorg (spreiding en concentratie) en doelmatigheid (gepast gebruik), zijn door onze inkoopteams in de gesprekken met ziekenhuizen besproken. Ze maken integraal onderdeel uit van het contract. Een beleid dat eerder door zorgaanbieders is geprezen. Op onderdelen zelfs beoordeeld als mogelijk "te inhoudelijk". Daar worden we beter van.

Prijs

Terugkijkend naar 2011 en 2012 en kijkend naar cijfers van 2013, is duidelijk dat de jarenlange gestage groei in ziekenhuizen, al in 2011 een eerste afvlakking liet zien. In 2012 was er geen sprake meer van groei in patiëntenaantallen. In 2013 is sprake van evidente krimp. Nu de productie niet alleen stagneert (2012) maar echt daalt (2013), moet er naast de kwaliteit logischerwijs gekeken worden naar de hoogte van de financiële afspraken.

Inmiddels begint het stof rondom de veranderingen in de systematiek van financiering van ziekenhuizen neer te dalen. Maandelijks ontvangen we van ziekenhuizen productiecijfers. Op basis daarvan constateren wij een krimp van ruim 4% in 2013.Slechts een enkel ziekenhuis groeit. Voor het eerst sinds 2 jaar kunnen we vergelijkingen maken tussen ziekenhuizen op volume en prijs. Volume-informatie komt van de declaraties die ziekenhuizen sturen. Prijsinformatie hebben we vanuit offertes die ziekenhuizen indienen. De prijsinformatie laat verschillen zien, die oplopen tot meer dan 20% in prijsstelling en totale kosten. Dit prikkelt ons om ook over de prijs van behandelingen te praten.Uiteraard moeten we voorzichtig zijn in het 1 op 1 doorvertalen van deze prijsverschillen in contractafspraken. In veel gevallen is er gewoon ruimte voor verbetering van de prijsstelling. Dat kan ook in kleine stapjes. Door bijvoorbeeld het beter organiseren van zorg en keuzes te maken waar je als ziekenhuis echt goed in bent, zoals we onlangs met het AMC in Amsterdam hebben afgesproken.

Dat gesprek naast kwaliteit over de prijs van behandelingen is toch niet onlogisch? Immers, we kopen in met geld dat door onze verzekerden wordt opgebracht. Daarvoor worden wij geacht zinnige en zuinige zorg in te kopen. En voldoende zorg, maar niet meer dan nodig.

Kwaliteit en prijs = Betaalbaarheid

Macrobetaalbaarheid is de hoeksteen van solidariteit. Een groot goed en iets wat waard is om voor te strijden. Want we zien dat meer en meer verzekerden kiezen voor een hoger eigen risico om premie te besparen. Maar als men vervolgens zorg nodig heeft, zit dat hogere eigen risico in de weg. En kan het een drempel worden. Wellicht wordt zo ook zeer noodzakelijke zorg gemeden, met alle risico’s van dien op de lange termijn.

Als het niet lukt om na een jaar van stagnatie (2012) en na een jaar van krimp (2013), in 2014 een stap naar beneden te maken qua totale ziekenhuiskosten, wanneer lukt dat dan wel? Wij zien een rol voor ons maar ook voor zorgaanbieders als bewakers van macrobetaalbaarheid van zorg en daarmee toegang van alle Nederlanders tot goede zorg. Want naast het vertalen van productiekrimp in onze inkoop, zijn er verschillende rapporten over zinnige en zuinige zorg. Rapporten waaraan zowel door ziekenhuizen als zorgverzekeraars op diverse momenten adhesie is betuigd. Daar zouden we samen nog meer werk van moeten maken. Het omzetten van al die besparingsbeloften uit al die rapporten kunenn we omzetten in klinkende munt: lagere zorgkosten en lagere zorgpremies, met behoud van kwaliteit. In het belang van onze verzekerden en de patiënten van de ziekenhuizen.

Wout Adema
Directeur medisch specialistische zorg en ggz bij Achmea

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

17 oktober 2013

Ik vind het zeer knap van de heer Adema dat hij parameters als "productie" ziet, dit is namelijk zeker niet het geval en een indicatie dat de heer Adema nog steeds in de oude FB financiering hangt en dus niet ziekenhuizen beloont op efficiëntere inrichting van zorg, maar juist bestraft! Immers als een patiënt minder lang ligt of minder herhaalconsulten geniet wil het dus niet zeggen dat de aandoening er niet is meneer Adema.

Tevens vind ik het zeer knap dat u denkt dat u volume en prijs in DOT kan vergelijken. Ik denk dat u dan ook de enige bent binnen het veld die dusdanig irrationeel is om dit te doen. Als u goed op de hoogte was van de DOT financiering dan zou u moeten weten dat de NZa een CV-waarde van 0,5 zelfs acceptabel vindt. Ja meneer Adema, dat betekent voor u (aangezien uw organisatie duidelijk een gebrek aan statistische kennis heeft) dat de NZa het acceptabel vindt dat prijzen gemiddeld gezien _mogen_ schommelen tussen 50% en 150% van de marktprijs. En u denkt dan serieus nog dat het realistisch is om volume en prijs tussen ziekenhuizen te kunnen vergelijken. Afgezien van de toewijzing van de kostenstructuur aan de prijsstellingen, maar goed dat betreft weer een ander aspect van ziekenhuisfinanciën waar uw organisatie ook geen kaas van heeft gegeten.

Ik ben benieuwd echter, bent u bereid om omvallende ziekenhuizen zelf te financieren of laat uw de overheid uw vieze werk opruimen? Immers u bent de gene die door onkunde deze situatie aan het verergeren bent.

Anoniem

17 oktober 2013

Mijn cliënten in de GGz hebben geen benul van de macrobetaalbaarheid van de zorg. De meesten behoren tot de epa doelgroep en zijn zo ver weg dat ze niet in staat zijn om zich hier mee bezig te houden. Laat staan met de marktwerking. En ik heb geen tijd meer om hen erbij te begeleiden, want mijn dagen bestaan uit meten, registreren en vastleggen van wat ik zou moeten doen aan zorg, maar in werkelijkheid niet eens aan toe kom. U zou eens een dagje mee moeten komen draaien!!

Anoniem

18 oktober 2013

U heeft het over kwaliteit en dat uw beleid eerder door zorgaanbieders is geprezen. Dan heeft het ws. niet over het contracteerbeleid voor 2014. Doordat Achmea gemakshalve budget afspraken heeft gemaakt met vele ziekenhuizen om zo maar tijdig te kunnen contracteren, heeft Achmea niet kunnen anticiperen op de daling van de zorgvraag in 2013 en ws, ook nier voor die van 2014. Kortom Achmea heeft nu veel te duur MSZ ingekocht.

Hierdoor kan het zich niet houden aan het convenant tussen ZN, VWS, NVZ en ZKN dat er werk gemaakt wordt van de selectieve inkoop van MSZ. Vele ZBC's hebben door de miskleun met budgetafspraken al te hoeren gekregen dat Achmea al genoeg zorg heeft ingekocht en worden zwaar gekort, omdat men bij de ziekenhuizen veel te veel heeft ingekocht en het geld toch ergens vandaan moet halen.

Ik vraag me dan ook af of de opmerking: "Daarvoor worden wij geacht zinnige en zuinige zorg in te kopen" niet een beetje misplaatst is.
Vooralsnog lijkt Achmea daar nog niet z'n weg in gevonden te hebben.

Willems

18 oktober 2013

Het zou pas echt geloofwaardig klinken als Achmea over 2013 de winst niet toevoegd aan het eigen vermogen maar alles terugbetaald aan de verzekerde door de premie te verlagen.

Anoniem

18 oktober 2013

Reactie op allen tot nu toe:
Erg he, als na jaren meer en meer iemand het lef heeft om te zeggen dat het ook met minder moet kunnen.

Anoniem

18 oktober 2013

het is simpel: ziekenhuizen zullen moeten erkennen en accepteren dat het met minder geld kan als het volume is gedaald. Het is niet anders, there is no excuse na jaren van sterke groei. Als je in de supermarkt minder eten koopt dan is de rekening ook lager. Voor zorg zou hetzelfde moeten gelden. Adema heeft groot gelijk.

Anoniem

18 oktober 2013

@#1.: productie EN patientenaantallen! (nadruk op het aantal patienten...)

Bovendien is het vooral de NZa ook die er erg op toeziet dat er wat eenheid in die verschillende DOT-tarieven gaat ontstaan.

Lijkt me ook redelijk dat een patient in een ander ziekenhuis niet ineens het dubbele moet betalen voor het laten verwijderen van een propje oorsmeer. Los van de statistieken en cv-waardes, die je daarbij van stal kunt halen.

Eén ding is zeker: statistisch gezien is de patient niet bijzonder sterk in statistiek!

E.Kriek

22 oktober 2013

De tranen staan in mijn ogen.
Is de heer Adema al voorgedragen voor een lintje, c.q. de Nobelprijs voor de Geneeskunde?

Top