• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Peter Koopman

    Voorzitter Melkert probeert NU’91 en de verpleegkundige achterban te bewegen alsnog met zijn bod van 1,3% loonschaal verbetering akkoord te gaan. Hij vindt ook dat dit te weinig is en wijst naar de overheid om het verschil bij te passen. Hij verlangt zelfs de maximale reparatie (9%) die de SER constateerde in de afstand tot de marktsector ( 6% is het verschil met publieke sectoren ). Dan resteert voor de NVZ nog een reparatie van 8% loonachterstand ( en dus ook indexatie-achterstand en lagere pensioenbasis achterstand enz. ). Een eerlijk standpunt, maar nu de realisatie nog. Het voorbeeld van de UMC’s is nog niet gevolgd. Misschien kan de voorzitter NVZ zijn achterban bewegen om voor verpleegkundigen in zijn branche hetzelfde te doen als bij de CAO UMC ? Of is Buurtzorg een beter voorbeeld ? Of het land Beieren die verpleegkundigen een extra jaarsalaris bieden ? Geen woorden, maar daden zijn nu belangrijk, toch?

  2. HHor

    Inderdaad is het verstandig om zorgwerknemers extra salaris te bieden. De vergelijking met de marktsector is onjuist, de zorg is geen marktsector, marktwerking heeft gefaald en functioneert niet. Daarnaast ontbreekt het in de zorgsector aan marktdenken en werken en patiënt is partij die niets kan kiezen en bepalen. Als Melkert extra in salaris van personeel wil investeren dat dient hij zijn achterban dusdanig te mobiliseren zodat zij zorgvuldig met hun inkomsten omgaan. Er wordt door veel algemene ziekenhuizen ontzettend veel geld verprutst aan zaken die niet bijdragen aan een betere zorg. Bv de externe bureaus verdienen kapitalen aan de zorg, dit geld wordt niet besteed aan zorg en maakt de zorg ook niet beter. De overheid moet nu en in de nabije toekomst zeker geen extra geld naar de zorg sturen, want de bedrijfsvoering is niet goed. De burger/ patiënt krijgt anders de hoge rekening gepresenteerd d.m.v. hoger eigen risico en premie.