• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. Gert van Dooren

  Als ik het goed begrijp is er eerder sprake van desintegratie van behandel ( ambulant en klinisch ) en maatschappelijk ondersteunende functies. Met als gevolg de in dit artikel benoemde niet behaalde resultaten.
  Terwijl pas een volledig geïntegreerd ondersteunend zorgsysteem wél resultaten opleverd.
  Met name voor de chronisch van ondersteuning en behandeling ( en dan behandeling vooral gericht om het clientsysteem te ondersteuning gericht op zo veel als haalbaar sociaal actief zijn ) afhankelijk geworden doelgroep met een groot risico op een psychische en maatschappelijke invalidering.
  Het model is reeds in de jaren 90 van de vorige eeuw in Dordrecht ontwikkeld. Helaas werd de voortgang van dit model om een aantal redenen ( onervarenheid met het goed meenemen van alle professionals, gebrek aan bestuurlijke durf en/of visie, interne politisering behandel- versus rehabilitatie voorzieningen, etc. ) stopgezet en werd het systeem deels ontmanteld. Een systeem waar de toenmalige verzekeraar belang in nam om klinische capaciteit een op een te substititueren naar ambulante werkvormen die de regie over het geheel inhoud gaven. Dat was mogelijk binnen de toenmalige awbz kaders. Mijn advies : als er een nieuw kabinet is help dan de nieuwe bewindsvrouw/man- vws een nieuw financieringskader te ontwikkelen,stop marktwerking voor ‘ systeem doelgroepen ‘ en regel systeemorganisatie op regionaal niveau voor deze doelgroepen, start een denktank die adviseert op het best haalbare inhoudelijk model voor de doelgroepen ( concept voorhanden) , ga snel in een aantal proefregio’s onder innovatieve en niet bureaucratische condities aan de slag.

 2. J.L.M.G. van Mulken

  De constateringen zijn algemeen bekend binnen GGZ land. De systeemwijzigingen van 2015 hebben eerder geleid tot desintegratie voor mensen met kwetsbare aandoeningen. Het wordt hoog tijd dat we de ervaringen uit bv. de proeftuin Ruwaard in Oss landelijk implementeren. Dit om kwetsbare mensen een volwaardige plek in de samenleving te gunnen en de samenleving hier óók verantwoordelijk voor te maken en niet alleen de GGZ aanbieders.