• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 3

 1. Hans ter Brake

  Staat of valt met maatschappelijk relevante en voor mensen, hun naasten en professionals en (zorg)organisaties zinvolle use en business cases.

  1. De huidige MedMij gegevensdiensten bieden onvoldoende mogelijkheden. Dat verplicht PGO-gebruikers om portalen en apps te blijven gebruiken.

  2. Zorgorganisaties die na het opstrijken van de VIPP subsidies, hun MedMij gegevensdiensten niet doorontwikkelen en zelfs uitzetten.

  De patiënt staat centraal, maar, alleen in ons eigen portaal. En dat is onvoldoende als we het zorginfarct willen dempen en mensen geen zorg willen onthouden, ook als deze passend is.

  Alsof de TUI-app de terugreis niet regelt. Werkgevers zelf mogen beslissen welke data ze doorgeven aan de belastingdienst. Pensioenfondsen hun medewerking aan MijnPensioenoverzicht mogen afblazen. En gelduitgifteautomaten in bepaalde landen of steden opeens niet werken voor jou.

  Overheid, patiëntenvertegenwoordiging en zorgverzekeraars kiezen maar beperkt voor een aanpak vanuit de mens. Scenario E voor de landelijke infrastructuur is onvoldoende doordacht. Australië, Finland en Oostenrijk bewijzen op nationaal niveau en grote implementaties op lokaal niveau, bewijzen dat de mens in de regie werkt. Banken, reisorganisaties en retail laten dat al vele jaren zien.

  • Hans ter Brake

   De brief van de regering vandaag, werpt nieuw licht op financiering:

   “De huidige gebruikersregeling (‘Open house PGO regeling’) op grond waarvan de gecontracteerde leveranciers die aan de in de regeling gestelde eisen voldoen een gebruikersvergoeding voor iedere geslaagde nieuwe uitwisseling ontvangen, loopt eind 2023 af. Ik onderzoek op welke wijze na 2023 de financiering van PGO-leveranciers gerealiseerd kan worden en denk daarbij op dit moment aan een reguliere aanbesteding. PGO-leveranciers die niet meedingen naar de opdracht of daarvoor vanwege de gestelde eisen niet in aanmerking komen, kunnen hun PGO in dat geval wel blijven aanbieden, echter zonder daarvoor door VWS betaald te worden. Zij zullen ook aan de verscherpte MedMij eisen moeten voldoen om het MedMij label te behouden en wellicht andere verdienmodellen moeten vinden. Dit kan betekenen dat er minder PGO-leveranciers dan nu overblijven, maar dat deze wel een kwalitatief beter PGO kunnen leveren met meer waarde voor de PGO-gebruiker. De juridische haalbaarheid van een aanbesteding wordt momenteel onderzocht.”

   https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2023D19451&id=2023Z08206

 2. smitvisch

  De PGO-ontwikkeling is volgens mij teveel ontwikkeld buiten de patienten/clientenwereld om, Met excuses aan de NPCF en MedMij die er veel energie in hebben gestoken, maar met slechts een deel van de gehele patienten/ clientenwereld. Maar voor mijzelf is toegang tot het dossier van mijn eigen UMC echt voldoende. Veel andere PGO’s en apps voegen erg weinig tioe en vragen alleen maar tijd.

  En dan vergeten we nog alle ouderen en digibeten die moeizaam om kunnen gaan met de digitale wereld en ook geen geld hebben voor de nieuwste technologie op iPad en iPhone gebied.

  Cees Smit, Patient Advocate