Reader Interactions

Reacties 2

  1. AvatarJan Booij

    “Nachtdienstzuster?” – hallo . . . .2020!

    • AvatarO. van der Tier

      Wilde net een bericht typen met dezelfde strekking. Het gaat hier over verpleegkundigen: vrouwen en mannen. Zuster is in deze sowieso een term/relikwie uit de vorige eeuw.