• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Dirk van Baar

    In dit artikel mis ik een belangrijk onderwerp dat tijdens het overleg aan bod kwam. De operatie om vrijgevestigde artsen verplicht in loondienst van het ziekenhuis te laten treden, zal getoetst dienen te worden aan enkele basale uitgangspunten (regels) van het Europese recht, waaronder het recht van vrij verkeer van goederen en diensten binnen de EU-lidstaten. Lidstaten mogen – onder voorwaarden – inbreuk op dat recht maken, maar dan moet die inbreuk wel proportioneel zijn. In het kader van een verplicht loondienstverband voor medisch specialisten houdt een proportionaliteitstoets o.a. in dat de overheid zal moeten aantonen dat er geen minder ingrijpende maatregelen beschikbaar zijn waarmee de doelen van de operatie/maatregel ook bereikt kunnen worden. Of dat voor de hier beoogde maatregel (artsen verplicht in loondienst) het geval is, vereist aanvullend onderzoek. Zonder zo’n onderzoek is de juridische houdbaarheid van de maatregel in een eventuele gerechtelijke procedure twijfelachtig, zo betoogden de juristen van akd-advocaten.