• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 7

 1. info@hyconsult.nl

  Waar gaat het nu om? De bestuurbaarheid/zeggenschap of vermeende perverse prikkels? Geeft weer het hoge Don Quichot gehalte aan in de Haagse stulp. De beperkte marktwerking is tot nu toe het enige instrument gebleken dat heeft geleid tot structurele ombuigingen in de kostensfeer van de ziekenhuizen. Maar dat is volgens de Haagse stolp ook volstrekt verkeerd. Een betere suggestie is om de ziekenhuisorganisaties verder bedrijfsmatig te professionaliseren en een adequaat HRM en capaciteits/personeelsbeheerssysteem in te voeren. De personeelskosten liggen boven de 60% en daar valt dan ook het meeste rendement te behalen, overigens na een forse innovatie investering. Devies: richt je pijlen in het Haagse nu eens op de echte oorzaken van de bovenmatige kostenstijgingen in de zorg.

  Peter de Leede – Hygieia Consultants (hygieia.nl)

 2. Paul van Schaik

  Het kan deze journalist niet snel genoeg gaan volgens mij. Wederom een zeer selectieve en onjuiste weergave van wat er echt in het coalitierapport staat. MSB’s en FMS zullen met de nieuwe regering / minister om tafel gaan zitten om te bekijken waar er verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. Overigens blijkt uit laatste NZA rapport dat er al in 82%! van de ziekenhuizen financiële gelijk gerichtheid is met de MSB’s. Met het nieuwe capaciteitsmodel is ook de productiefactor eruit gehaald. Kortom, MSB`s en ziekenhuizen zijn al zeer goed op weg! Ook niet onbelangrijk is dat wetgeving nog niet zo makkelijk zal gaan worden in het licht van Europese wetgeving; zie rapport Van Benthem en Keulen / Houthoff. Maar deze echte feiten lees je niet zo vaak in Skipr…

 3. micon bijl

  De kop ” artsen in loondienst ” dekt niet de lading in de daaropvolgende zin , maar dat is wellicht wel ” juicy ” jounalistiek gezien . dit soort berichtgeving helpt niet voor objectieve “koersbepaling “in de zorg

 4. Hans Buijing

  En een wat merkwaardige passage is “dat de lonen al gestegen zijn in de VVT”. Wordt hier de 1.13% uit de algemene beschouwingen bedoeld? In iedere geval staat er verder niets over de de dekking van het gat met de overige publieke sectoren dat door de SER is geconstateerd voor de medewerkers in de functieschalen FWG 35 t/m 65. en wordt wel “goed werkgeverschap” genoemd,maar niets om het goed werkgeverschap mogelijk te maken.

 5. Cees Janssen

  Matige journalistiek weer. Er staat niet in het akkoord dat medisch specialisten over twee jaar in loondienst ‘moeten’ komen.
  Ook matige politiek: blijkbaar loont het richting jan met de pet om makkelijke sprookjes te verkopen. Bijzonder dat keer op keer de financiële prikkels als argument oppoppen. Is de politiek slecht geïnformeerd of geloven ze echt dat financiële prikkels uit het systeem verdwijnen als medisch specialisten in loondienst zijn. Medisch specialisten vormen de laatste schakel in de keten waar de zorgverzekeraars en ziekenhuizen als contractanten productieafspraken maken. Ook als alle medisch specialisten in loondienst zijn zal het ziekenhuis druk uitoefenen om productie te ‘draaien’ en te voldoen aan de contracten die gesloten zijn met de zorgverzekeraars. Vraag het de medisch specialisten in dienstverband.

 6. Arne van Oranje

  Binnen het jaar 2022 vecht coalitie Krukke 4 mekaar de tent uit.

 7. Peter Koopman

  “Passende zorg” is betere zorg, want “bewezen” effectief en wordt nu basis van toelating en bekostiging. Dat klinkt logisch. Maar “zorg” is een containerbegrip. Globaal onderscheiden we in een deel van dit politiek begrip “zorg” binnen zorg voor de individuele gezondheid: positieve, preventieve, curatieve/therapeutische, begeleidende, verpleegkundige, verzorgende, acties van verblijfsmatige/horeca en bijv. hygiënische aard. En gericht op cliënt ( nog geen zorgovereenkomst), patiënt ( met overeenkomst ), familierelaties, verwijzer(s), administratieve instanties ( verzekeraar, indicatie-bureau, overheden ) enz. Al deze aspecten vertonen nog veel manco’s op “bewezen werkzaamheid”. En, hoewel veel ( bijv. gefragmenteerde cure-aspecten ) door ( inter-) nationaal wetenschappelijk onderzoek reeds bekend is, blijkt steeds weer een lacune ( bijv. Covid-19 ) en is een en ander weer onzeker. Maar er is ook veel achterstand inzake “bewezen werkzaam”. Verplegingswetenschappelijk onderzoek startte in Nederland pas in 1980 ( in de USA in 1907 ) en biedt reeds mooie producten, maar loopt fors achter op andere kern”zorg”-beroepen. Dus (?) nu veel nog onbewezen is, daarmee stoppen of afschalen? Deze macro-economische en politieke standpunten gaan tot ongelukken leiden en denigreren verzorgenden IG en verpleegkundigen. Ze werden dan ook niet in het akkoord van de grote vier bedeeld.