• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. Hans ter Brake

  Vermeldenswaardig is, dat de Wegiz niet alleen gericht is op gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Belangrijke aanvulling via amendement van Joba van den Berg en Wieke Paulusma verankert de rol van de PGO:

  a. “Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor het doel, bedoeld in artikel 1.2, eisen worden gesteld die er toe leiden dat bij een aangewezen gegevensuitwisseling door de zorgverlener op een veilige en betrouwbare wijze gegevens met een persoonlijke gezondheidsomgeving worden gedeeld.”
  b. “De indieners beogen met dit amendement er voor te zorgen dat zorgaanbieders er op toe moeten zien dat een aangewezen gegevensuitwisseling ook altijd te benaderen is vanuit persoonlijke gezondheidsomgevingen. “

  Daarnaast hebben we in het Integraal Zorgakkoord onder andere het volgende afgesproken:

  a. Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens.
  b. Het veld committeert zich aan actieve deelname aan de uitwerking van de visie op PGO’s en hoe deze van meerwaarde kunnen zijn voor zorgverleners en patiënten in het zorgproces.
  c. Het veld maakt het delen van digitale gegevens en gebruik van toepassingen in de PGO’s onderdeel van het zorgproces daar waar patiënten en zorgverleners hiermee geholpen zijn.

  Ik denk dat het belangrijk is dat er verplichte set gegevendiensten – mede vast te stellen vanuit patiënt vertegenwoordiging – voor alle zorgaanbieders komt. Daardoor kunnen mensen rekenen op minimaal dezelfde digitale dienstverlening bij alle zorgaanbieders.

  • vdbnl

   Geheel mee eens Hans ter Brake. Joba van den Berg en Wieke Paulusma hebben zich goed verdiept in de materie merkte ik in de vergadering van de vaste Kamercommissie VWS en een waardevol amendement ingediend dat gelukkig gehonoreerd is. Hulde aan het team van VWS en andere betrokkenen. Echt een mijlpaal. Wij als PGO leveranciers kunnen denk ik een bijdrage leveren aan de uitwerking van de visie op PGO’s, zonder het “wij van WC Eend” effect. In gesprekken met ziekenhuizen en huisartsen merk ik dat ze het moeilijk vinden om keuzes te maken. Voorkeur PGO of niet? De burger kiest zijn eigen PGO. Maar de zorgverlener kan ook kiezen. Immers, you need two to tango.