ACTUEEL

Zorginstelling zegt vakbond de wacht aan

Zorginstelling Pleyade in Arnhem heeft genoeg van de acties van vakbond Abvakabo FNV. In een brief aan de bond laat Pleyade weten voortaan vakbondsmedewerkers te zullen weren van de Pleyade-locaties en -terreinen voor overleg en het voorbereiden en uitvoeren van acties.

Volgens Pleyade hebben vakbondsmedewerkers meerdere malen onaangekondigd en ongeoorloofd locaties en ruimten van Pleyade betreden. Daarmee is de privacy van de veelal kwetsbare ouderen geschonden, is onrust onder deze bewoners ontstaan en zijn medewerkers lastiggevallen die niet achter de vakbondacties staan.

Onaangekondigd

De beslissing om de Abvakabo FNV te weren is genomen toen bleek dat zich op dinsdagavond 22 januari wederom een aantal Abvakabo-leden onaangekondigd op de gangen en in de huiskamers van Pleyade-cliënten had begeven om hun verhaal te doen aan medewerkers en cliënten.

Begrip

Pleyade zegt het recht aan de zijde te hebben. “We hebben zeer zorgvuldig gehandeld en er bewust voor gezorgd dat niemands grondwettelijk recht tot staken in het geding komt”, zegt bestuurder Piet Hein Jonkergouw van Pleyade. “We hebben er immers alle begrip voor dat een vakbond voor de rechten van zijn leden opkomt en onderschrijven ook het belang hiervan. Maar zodra fatsoensnormen overschreden en afspraken geschonden worden, en onze medewerkers en kwetsbare cliënten in het geding komen, kunnen we niet anders dan maatregelen nemen waardoor onze cliënten weer de zorg krijgen die ze verdienen.”

Slepend conflict

Het toegangsverbod, waar Jonkergauw vorig jaar al op zinspeelde, is het zoveelste hoofdstuk in het slepende conflict tussen Pleyade en de vakbond. Het conflict spitst zich toe op verpleeghuis Altenova -onderdeel van Pleyade-, dat in 2011 door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht werd geplaatst. Volgens de vakbond is er sprake van een onverantwoorde werkdruk. Vorig jaar schakelden beide partijen zelfs de politie in. Pleyade om enkele actievoerderder, waaronder SP-Kamerlid Paul Ulenbelt van het terrein te laten verwijderen, de vakbond om aangifte te doen van diefstal door de werkgever. In december boog staatssecretaris Van Rijn zich zelfs over de kwestie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top